Trygg Trafikk anbefaler hjertesoner i stedet for skolepatruljer