Trygg Trafikk blant Norges 50 beste arbeidsplasser i 2024

HR-sjef Elisabeth Natvig og kommunikasjonssjef Cecilie Bryner viser står sammen ved skiltet som anerkjenner Trygg Trafikk som Great Place to Work

 – Nå er det andre gang vi kommer høyt på listen over Norges 50 beste arbeidsplasser, og det gjør meg så stolt, ydmyk og takknemlig, sier Elisabeth Natvig, HR-sjef i Trygg Trafikk.  

I kåringen Norges 50 Beste Arbeidsplasser 2024 fra Great Place to Work kommer Trygg Trafikk på en 9. plass. Det siste året har Great Place To Work Institute kartlagt over 800 virksomheter og gjort nasjonale representative studier av norsk arbeidsliv. Dette er den mest omfattende datainnsamlingen og analysen av norske arbeidsplasser det siste året, og det er underlaget for den årlige kåringen av Norges 50 Beste Arbeidsplasser.    

Troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap 

– Denne organisasjonsmålingen kartlegger kjerneverdier som troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. Den tar også høyde for å se på relasjoner, og det hele settes i kontekst av en nasjonal indeks. Det var det som var avgjørende for at vi valgte nettopp denne, forteller Natvig.  

Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle, og organisasjonens rolle i samfunnet generelt hviler mye på nettopp disse verdiene.  

– For Trygg Trafikk er dette viktige kjerneverdier opp mot samfunnsoppdraget generelt, og organisasjonens ansikt utad avhenger av hvordan vi har det innad. Hvis vi ikke har troverdighet og respekt for hverandre, jobber for rettferdighet, stolthet over det vi gjør og et godt fellesskap, så blir det vrient å oppnå den posisjonen organisasjon har, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.  

Økt opplevelse av rettferdighet 

Etter forrige måling hadde Trygg Trafikk en grundig gjennomgang av resultatene med alle ansatte, og de kommuniserte tydelig hva de skulle jobbe videre med. Da var det rettferdighet som pekte seg ut, og ledergruppen satte i gang flere tiltak for å forbedre denne opplevelsen. 

– En av de tingene jeg kanskje er mest stolt over denne gangen, er at vi har gjort en klar forbedring siden sist. På forrige måling fikk vi jevnt over gode score på det meste, men noe lavere på de ansattes opplevelse av rettferdighet. Dette tok vi tak i, og dette er tydelig forbedret siden sist, sier Natvig.  

Vi skal bli tydeligere på oppgavene og ha tilstrekkelig tid til å gjøre dem 

Trygg Trafikk er i stadig utvikling, og omfanget i oppgaver og måten vi jobber med dem på, har endret seg over tid.  

– Nå er den konkrete tilbakemeldingen fra våre ansatte at de ønsker tydeligere definerte oppgaver, og at de får tilstrekkelig tid til å gjennomføre dem. Vi har en gjeng som tar mye ansvar og er ærekjære til det de gjør, og da er det fort gjort at dette kan bli utydelig, sier Natvig.  

Natvig kan fortelle at de allerede er godt i gang i ledergruppen, og at de er på god vei med tiltak rundt tydeligere prioriteringer, rolleavklaring og god kommunikasjon.  

– Dette er en god øvelse for oss alle, og jeg har tro på at vi skal klare å spille hverandre gode i denne prosessen, sier Cecilie Bryner.  

HR-sjef Elisabeth Natvig og kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i veldig godt humør
etter utmerkelsen om å være en av Norges beste arbeidsplasser i 2024.

Vi gleder oss til å komme på jobb 

– Det er tydelig at vi har en god arbeidsplass med lite turnover, og at vi som jobber sammen har lyst til å jobbe sammen. Mange internt har ment at vi har en god arbeidsplass med gode kolleger før undersøkelsen, så dette ble en god bekreftelse – igjen, fortsetter Natvig. 

Kolleger i Trygg Trafikk sier de ser frem til å komme på jobb og at arbeidet betyr mye for dem.  

– Dette betyr mye for oss i ledergruppen.. Vi kunne jo akkurat lese at 4 av 10 nordmenn ikke ser frem til å komme på jobb, så vi føler oss veldig heldige som har det sånn vi har det, avslutter Natvig.