Trygg Trafikk inviterer til debatt om ny mobilitet og trafikkultur under Arendalsuka

Mandag 12.august kl.13:00 blir det politisk debatt om mobilitet i Samferdselsteltet på Arendalsuka. Over hele landet jobbes det for å redusere biltrafikken rundt byene. Målet er at flere skal sykle og gå. Sykkelveier bygges ut, salget av el-sykler har tatt helt av – og årets «snakkis» er horden av el-sparkesykler som har inntatt fortauene. Hva…

Mandag 12.august kl.13:00 blir det politisk debatt om mobilitet i Samferdselsteltet på Arendalsuka. Over hele landet jobbes det for å redusere biltrafikken rundt byene. Målet er at flere skal sykle og gå. Sykkelveier bygges ut, salget av el-sykler har tatt helt av – og årets «snakkis» er horden av el-sparkesykler som har inntatt fortauene.

Hva gjør vi med hensynsløse bilister, «sykkelbøller» og virrete fotgjengere? Og er det greit med «fri flyt» av el-sparkesykler på fortauene? Bør trafikkreglene endres eller må vi bare skjerpe oss? Dette er problemstillinger som debattpanelet vil bli utfordret på.

Samfunnsdebatten dreier seg ofte om fysisk tilrettelegging som utbygging av gang- og sykkelvei. Men ensidig fokus på infrastruktur hjelper lite når bilister, syklister og fotgjengere må dele veibane og fortau i mange år fremover. Forebygging av ulykker handler minst like mye om trafikkultur, vi må derfor ikke glemme å snakke om trafikanters atferd, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk

Les mer om arrangementet her.

Her møter du oss under Arendalsuka

Mandag 12.august kl.13:00-14:30 blir det trafikkquiz med flotte premier, faglig påfyll og politisk debatt i Samferdselsteltet, når Trygg Trafikk inviterer til arrangementet Mobilitet i endring- veien til en bedre trafikkultur? Arrangementet vil bli ledet av NRK-profil Christian Strand.

Fagpanelet består av Torkel Bjørnskau, forsker TØI, Guro Ranes, «Trafikksikkerhetssjef» i Statens vegvesen og Bård Morten Johansen, seniorrådgiver, Trygg Trafikk.

I debattpanelet møter vi Bård Hoksrud (Frp), Andreas Halse (Ap) og Eric André General Manager Nordics Voi, Jon Gunnes(Venstre), Morgan Anderson, generalsekretær i Syklistenes landsforening, Sverre Fuglerud, informasjonssjef i Blindeforbundet og Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk.

Besøk oss gjerne på Trygg Trafikk sin stand på torget i Arendal. Her kan du få info om sikring av barn i bil, trygg skolevei og prøve lykke på lykkehjulet vårt. (Arendalsuka ung)