Trygg Trafikk og politiet kontrollerer sikring av barn i bil

Portrett av Ingunn Leirset Berg som møtte Politiet og Trygg Trafikk på vei til barnehagen.
Mamma Ingunn Leirset Berg møtte Politiet og Trygg Trafikk på vei til barnehagen.

Tirsdag morgen ble litt annerledes for mange foreldre i Kværnerområdet i Oslo.
Politiet stoppet sammen med Trygg Trafikk biler for kontroll og telling av barn i bil.

Innen 2022 skal 75 prosent av barna sitte bakovervendt

Resultatene fra tellingene danner et bilde av utviklingen av trafikksikkerheten i Norge. I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» er sikring av barn i bil et tiltaksmål. Tellingene forteller oss om vi når målet om at 75 prosent av barn i alderen 1 til 3 år sitter bakovervendt i 2022.

Portrett Per Magnus Heggedal, Trafikkansvarlig og politibetjent ved Oslo politidistrikt, Enhet Sentrum.
Per Magnus Heggedal, Trafikkansvarlig og politibetjent ved Oslo politidistrikt, Enhet Sentrum.

– Dette er meningsfylt arbeid å være med på. Det er viktig at barn sikres på riktig måte. I tillegg så lærer vi mer om sikring av barn i bil, sier Per Magnus Heggedal, politibetjent og Trafikkansvarlig Enhet Sentrum.

Hvert år gjennomfører Trygg Trafikk tellinger av barn i bil. Dette gjennomføres i hele landet sammen med gode samarbeidspartnere som politiet.

Foreldrene må ta kampen

Trygg Trafikk ga tips og råd om sikring av barn i bil som en del av tellingen. Flesteparten av foreldrene sikret barna sine på en god måte, men det er alltid greit å få en påminnelse.

– Selv om det var veldig mye bra sikring, så vi enkelte barn som burde vært sikret bedre. Unnskyldningen vi hørte ofte var at barna i kjent stil hadde stått seg litt vrange, og heller ville ha det på sin måte. Men er det greit at så små barn bestemmer hva som er det riktige i bilen? For oss er sikkerheten av barna det viktigste. Barn tåler mindre enn oss voksne, og derfor mener vi at foreldrene må ta den kampen, sier distriktsleder Erik Bo Berg i Trygg Trafikk Oslo.

De fleste synes det var en positiv opplevelse

For de fleste ble kontrollen en positiv opplevelse som krydret hverdagen.

Portrett av Ida Berg Knutsen.
Mamma Ida Berg Knutsen møtte Trygg Trafikk og Politiet tirsdag morgen.

– Mange av barna var opptatt av at politiet var utenfor barnehagen. Det ble et samtaleemne blant både barn og voksne. Det er fint at man blir litt bevisst, sier mamma Ida Berg Knutsen.

Det blir gjennomført tellinger flere steder frem til slutten av april. Resultatene blir presentert i juni.