Trygg Trafikk ønsker løft for trafikkompetansen i forslaget til ny læreplan

Organisasjonen har nå spilt inn to konkrete råd til arbeidet med læreplanen. Rådet er at sykkelkunnskaper skal tydeligere på dagsorden i faget og at elevene skal fortsette å bygge trafikk-kompetanse også på mellomtrinnet.

På samme tid som Trygg Trafikk mener høringsforslaget til nytt kroppsøvingsfag bør tilføres flere mål for trafikkmestringen, roser også organisasjonen høringsforslaget for «kompetansemål relevante for trafikkopplæringen» i et brev til Samferdselsministeren og Kunnskapsministeren. (Se: Trafikkopplæring tilbake i nye læreplaner.) Trygg Trafikk mener også at målene er en helt naturlig konsekvens av både Stortingets vedtak om å styrke kompetansen om trafikk i barnehage og skole og regjeringens politikk som formulert i Nasjonal transportplan for årene 2018-2029 hvor Barnas Transportplan inngår.

Sykkelkompetanse må tydeligere frem

Samtidig mener altså Trygg Trafikk at det er behov for mer. Under «Verdier og prinsipper» for kroppsøvingsfaget omtales følgende aktivitetsformer: «leik, friluftsliv, dans, symjing, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar». Sykling er ikke nevnt eksplisitt, og det er noe organisasjonen mener er et uheldig signal til kroppsøvingslærerne når de skal prioritere aktiviteter i opplæringen.

Opplæringssjef Meisfjord forklarer:

– Trygg Trafikk mener det er et samfunnsansvar å sikre barna våre en god sykkelopplæring. Det er viktig å huske at det er et nasjonalt mål at åtte av ti barn skal sykle og gå til skolen (jamfør Nasjonal transportplan for tidsperioden 2018-2029). Det er også slik at skoleeier har et lovfestet ansvar for barns sikkerhet på skolevei, understreker hun.

Vil ha trafikk-kompetansemål også etter 7. trinn

Det er betryggende at forslaget inneholder relevante kompetansemål etter 2. og 4. og 10. trinn. Samtidig mangler det et kompetansemål etter 7.trinn. Det finnes det gode grunner til å gjøre noe med forteller opplæringssjefen:

– Vi mener dette er uheldig.  Elever blir stadig mer aktive og selvstendige trafikanter i denne alderen og spesielt på sykkel. Samtidig er de svært sårbare i trafikken og trenger å forstå og håndtere risiko i et trafikkbilde som blir stadig mer komplisert. Eksempelvis blir trafikkbildet mer komplisert gjennom stadig nye varianter av små elektriske kjøretøy på veiene, forklarer Meisfjord.

Vil tilføre sykkelkunnskap i skolen gjennom ny nettportal

Høringen på de nye læreplanene har frist til 18. juni. Parallelt har en rekke organisasjoner allerede tatt selvstendige grep for å bidra til at trafikkopplæringen på sykkel blir så god som mulig.

Trygg Trafikk utvikler nå i samarbeid med Syklistenes landsforening, Norges Cykleforbund og Norges Automobil-Forbund nettportalen sykkeldyktig.no. Portalen lanseres i løpet av 2019. Her vil det ligge relevante læringsressurser gratis tilgjengelig for skolene.

– Vi håper og tror at portalen skal bli en god hjelp til å fylle trafikkopplæringen med godt faglig innhold, tilpasset skolens verdigrunnlag og fagenes læreplaner og kompetansemål, forteller Ragnhild Meisfjord om satsningen.