Trygg Trafikk ønsker stans av prøveprosjekt om å legge ned UP i Nord-Troms og Finnmark