Trygg Trafikk på besøk hos lærerstudenter!

Elever som sitter på ppulter og ser på en aktivitetsmatte som ligger på gulvet.

Tone Helstad Glomsrud, spesialrådgiver i opplæring og Lena Westrum, avdelingsleder Opplæring barn og unge ledet studentene gjennom en innholdsrik dag. 

Fra venstre: Lars Opdal, førstelektor ved Universitet i Sørøst-Norge, Nina Gjervik, Regionleder i Trygg Trafikk Buskerud og Tone Helstad Glomsrud, spesialrådgiver.

– Det er viktig at både lærere og studenter tar i bruk ressursene vi tilbyr for å lære skolebarn om trafikksikkerhet. Lærere har høy påvirkningsgrad, og det er viktig å begynne tidlig, allerede fra 1. trinn. Det er derfor vi er her, sier Glomsrud. 

Hjerneforskning og ny lærdom! 

Første del av dagen får lærerstudentene en presentasjon om pedagogikk og hjerneforskning. Glomsrud og Westrum understreker hvor store forbilder lærere blir for barna, og måten de lærer bort på har stor påvirkning på elevene. Budskapet til lærerstudentene var å ikke undervurdere samfunnsansvaret de faktisk har. Læringsmetode har mye å si for elevenes læring av både det faglige og for forståelsen av trafikk. Forskning på barns hjerne har bidratt til å se hvordan pedagogikk og læring henger sammen. Resultatene av denne forskingen er en viktig grunn til at Trygg Trafikk får dele sin kunnskap med fremtidige lærere. 

Studentene hadde mye godt å si etter første del av opplegget 

– Det har allerede vært veldig nyttig. Hvis ikke jeg hadde lært det her i dag, vet jeg ikke hvor vi skulle ha lært det, sier Thea Norman Mortsenen som går første året på grunnskolelærerutdanningen 1–7.  

Medstudent Annikken Maria Opsand Johansen sier seg enig og legger til at hun ikke hadde tenkt over hvor mye planlegging som må til, før man skal ferdes i trafikken med barn. 

Fine opplegg, oversiktlig og ressursrikt 

Utover dagen fikk studentene prøve seg på oppgaver de kan gi til sine fremtidige elever. Studentene fikk også teste ulike læringsressurser de har tilgjengelig fra Trygg Trafikk. De kunne velge mellom Barnas Trafikklubb, Sykkeldyktig, Underveis og Veivalg. Etter å ha testet de ut i grupper, var studentene svært fornøyd med de gratis læringsressursene de har tilgang til.  – Fine opplegg, oversiktlig og ressursrikt, var noe av det lærerstudentene hadde å si om nettsidene.   Kasper Tjernshaugen er sikker på at han kommer til å bruke nettsidene når han fullfører utdanningen. – Det kommer jeg til å gjøre. Jeg har lært hvor viktig det er å forberede seg og at en god dialog med elevene før vi skal ut i trafikken er god planlegging som jeg ikke hadde tenkt på før, sier han.   

Dagen gir viktig profesjonsforståelse 

Studentenes lærer Lars Opdal var også begeistret for besøket fra Trygg Trafikk. Han var spesielt imponert over den pedagogiske biten som Glomsrud og Westrum hadde med i foredraget.  – Trygg Trafikks opplegg er veldig fint og har en bred inngang til det pedagogiske med læring. Ikke bare trafikksikkerhet, men til ting som er viktig i flere fag. Dette er skolefolk, så de er flinke til å relatere stoffet til utdanningen. Det tror jeg treffer godt. Han legger til at læringen gjennom hele dagen gir studentene viktig profesjonsforståelse. Dette gjør at de i større grad blir oppmerksom på det faktiske samfunnsansvaret de får, i møte med elevene.