Trygg Trafikk på nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring – NKUL

Sist uke deltok Trygg Trafikk på Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisningen. Målgruppen for konferansen var lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren forøvrig.

Konferansen fant sted på Realfagbygget på NTNU i Trondheim. Det var et omfattende program over tre dager, mange parallelle seksjonsrekker, inspirerende plensumsforedrag og en stor utstilling. 

– Det var mange som kom innom vår stand, og det ble fine samtaler om blant annet Sykkeldyktig, hjertesone, Barnas trafikklubb og  Underveis, sier Glenn Earl Eide, spesialrådgiver i Trygg Trafikk Trøndelag 

Eide  måtte selvfølgelig ta en prat med barnas store helt Ane fra Newton på NRK Super. Det er noen helt klare fellesnevnere mellom Trygg Trafikk og Newton. Det viktigst av alt er stort fokus på barn og unge.  Newtons lover om bevegelse passer veldig godt sammen med vårt budskap i Trygg Trafikk. For dere som lurer: Newtons bevegelseslover omfatter tre grunnleggende prinsipper i fysikken som danner basis for den klassiske mekanikken.  De tre lovene er:  

  1. Et legeme forblir i ro eller fortsetter i en rettlinjet bevegelse med konstant fart hvis ingen kraft virker på legemet eller hvis summen av kreftene som virker på det er lik null.
  2. Akselerasjonen til et legeme er direkte proporsjonal med resultantkraften som virker på legemet, og omvendt proporsjonal med legemets masse.
  3. Om to legemer påvirker hverandre, er kraften som virker fra det første legemet på den andre like stor og motsatt rettet til kraften som virker fra det andre legemet mot den første. 

– For oss i Trygg Trafikk er dette relevant blant annet fordi det er en sammenheng mellom fart og ulykker. Antall ulykker øker når farten øker og økt fart har også stor betydning for skadegraden. Når vi sitter i bilen enten som sjåfør eller passasjer, er det lett å føle seg beskyttet av bilens harde ytre. Da er det lett å glemme at fart likevel kan ha store konsekvenser for om vi beholder livet og forblir uskadd hvis ulykken først er ute, avslutter Eide.