Ulovlig med ekstra passasjerer

Det er ikke lenger lov til å ha med et ekstra barn i veteranbil eller barn som passasjerer på moped.

Regelendringene trer i kraft 1. august 2013. Tidligere har det vært lov å kjøre med en passasjer under 10 år på moped. Dette er det nå slutt på. Mopeden er et av kjøretøyene med høy ulykkesrisiko per kjørte kilometer. Begrunnelsen for lovendringen er å øke trafikksikkerheten. Det er også bakgrunnen for at det gjøres ulovlig med et ekstra barn i baksetet på biler. På sine nettsider forklarer Statens vegvesen denne regelendringen slik: «I dag kan man i enkelte biler med stort baksete og uten krav til bilbelte ha med ett ekstra barn under 15 år i tillegg til det antallet passasjerer bilen er registrert for. Hovedsakelig gjelder dette eldre veteranbiler. Regelen har medført en del usikkerhet om hva som faktisk er tillat og forsøk på oppfinnsomme løsninger uten tilfredsstillende sikkerhet verken for barnet eller andre i bilen. Av hensyn til trafikksikkerhet og for å fjerne denne usikkerheten vil regelen nå oppheves. Ingen biler kan ha flere passasjerer enn hva de er registrert for.»