Ungdomshjernen og risiko

Hvorfor tar ungdom valg som åpenbart innebærer høy risiko? Her forteller vi hvordan ungdomshjernen fungerer, og hvordan dette kan brukes i undervisning.

For å unngå å ta for høy risiko er det viktig at ungdommen lærer hvilke biologiske faktorer som kan påvirke oss i feil retning. Den innsikten gjør det lettere å la fornuften, og ikke følelsene, seire i avgjørelser hvor det kan stå mellom liv og død.   Dette, og andre viktige tema, tas opp i Trygg Trafikk sin digitale læringsressurs, Underveis. Innholdet passer spesielt godt til tverrfaglig samarbeid på ungsomstrinnet. Les mer om Underveis her. 

Slik fungerer hjernen 

– Den frontale delen av hjernen planlegger, evaluerer og kontrollerer impulser, forklarer seniorforsker ved SINTEF, Dagfinn Moe. Litt dypere i hjernen finner vi områder som styrer og aktiverer de emosjonelle drivkreftene. Kampen mellom følelser og fornuft oppstår når den fornuftige frontallappen blir bombardert med følelser fra de andre delene av hjernen. – Veldig ofte vinner det emosjonelle, og her tar vinneren alt, sier Moe. Som regel er det uproblematisk at den emosjonelle delen vinner. For eksempel når du dropper frokosten til fordel for å sove litt lenger. Andre ganger kan seieren til den emosjonelle delen av hjernen gjøre at du faller for farlige fristelser. – Fornuftsmessig vet du at høy fart er risikofylt selv om det er gøy, men den emosjonelle euforiske opplevelsen drar deg i feil retning. I verste fall blir det å tråkke på gasspedalen det siste du gjør, forteller Moe. 

Unge menn tar oftere dårlige valg 

Trafikkulykker er på verdensbasis den største dødsårsaken blant unge voksne. Går vi dypere inn i statistikken ser vi at unge menn under 25 år har større sannsynlighet for å dø i trafikken enn kvinner. Faktisk er det slik at hele 73 prosent av alle dødsulykker i trafikken på verdensbasis er menn under 30 år. – I Norge er vi heldigvis veldig gode på trafikksikkerhet. Veiene våre er trygge, vi har moderne kjøretøy og mange har gode vaner. Trafikkopplæring i skolen og fokus på gode holdninger har nok vært viktig for den markante nedgangen i dødsulykker på norske veier de siste tiårene, forklarer Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Likevel ser vi også i Norge at det er unge menn som er mest utsatt for alvorlige ulykker. En  rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at personbilførere mellom 18-24 år har dobbelt så stor risiko for å dø i trafikken mot andre aldersgrupper. Derimot er det ingen forskjell blant aldersgruppene hvis vi kun ser på kvinnene. Det er derfor utelukkende menn som står for økningen. De største risikofaktorene i trafikken er: 

  • Høy fart 
  • Påvirkning av alkohol og andre rusmidler 
  • Uoppmerksomhet 
  • Dårlig sikring av person og bil 
  • Manglende erfaring og kunnskap 

Det er et paradoks at manglende erfaring og kunnskap ikke fører til at unge kvinner er mer utsatt for ulykker enn eldre kvinner. 

Kunnskap kan gjøre opp for manglende erfaring 

Den indre kampen mellom følelser og fornuft er til stede hver dag i alle avgjørelser vi gjør. Spesielt tydelig er denne kampen hos ungdom. Ofte kommer det av manglende erfaring. Så hva kan du gjøre for å påvirke ungdom til å ta trygge valg for seg selv og andre?  – Vi i Trygg Trafikk mener at kunnskap og holdninger kan veie opp for manglende erfaring og bevissthet når farlige situasjoner oppstår, forklarer Meisfjord. 

Slik kan du hjelpe ungdommer forstå risiko 

De fleste mennesker liker spenning og utfordringer. Det er en egenskap som er viktig for overlevelse. Ofte kan denne risikovilligheten være en styrke som gjør at vi oppnår goder for oss selv og de rundt oss. For å forstå når risikoen er for høy trenger vi erfaring og kunnskap. Lærere på ungdomstrinnet er viktige for å forme neste generasjons unge voksne til å ta gode, fornuftsbaserte valg når det virkelig gjelder – for eksempel i trafikken. – Gjennom fire interaktive kapitler i Underveis vil ungdommer lære om konsekvenser av valg, risikostyring, førstehjelp, rus og trafikksikkerhet, forteller Meisfjord. Læringsressursen inngår som del av Trygg Trafikk sitt årlige arbeid for kompetanseøkning innen trafikksikkerhet blant ungdommer. I år er utgivelsen for første gang digital, noe som gir nye muligheter for læring med engasjerende konkurranser, oppgaver og filmer. 

Tverrfaglig innhold 

Innholdet kan knyttes opp mot flere læreplanmål, og passer godt til tverrfaglig samarbeid i fag som naturfag, matematikk, kroppsøving, samfunnsfag og etikk. – Vår erfaring er at arbeidet med å innhente kunnskap og skape gode holdninger i trafikken burde starte flere år før trafikanten faktisk er på veien. Ved å gjøre seg bevisste tanker og refleksjoner rundt trafikksikkerhet fra tidlig alder kommer vi nærmere nullvisjonen – null skadde eller drepte i trafikken, sier Meisfjord. Ønsker du innspill til hvordan du kan bruke Underveis i undervisning, kan du ta kontakt med ungdom@tryggtrafikk.no Underveis er finansiert av Finans Norge gjennom disse selskapene: Storebrand, Jernbanepersonalet, Codan, Protector, KLP, Frende, LandkredittInsr og WaterCircles. Les mer og få tilgang her