Utreder smalere motorveier

Alternativet er ment å erstatte strekninger der det ville vært naturlig å etablere trefelts vei med fartsgrense på 90 kilometer i timen.

– Det er nødvendig å gå nøye gjennom hvilke krav som skal stilles til smalere firefelts vei hvis det skal være forsvarlig med 110 kilometers fartsgrense og opprettholde samme sikkerhetsnivå som dagens firefelts motorveier sier fagsjef i Trygg Trafikk, Tori Grytli.

Tiltaket er først og fremst et fremkommelighetstiltak og Trygg Trafikk er opptatt av at trafikksikkerheten må utredes grundig hvis dette skal bli en realitet.

–  Smalere firefelts vei er dyrere enn en trefelts vei. Vi frykter at en slik prioritering fører til mindre vei for pengene og at midler som heller kunne blitt brukt til å styrke trafikksikkerheten blir brukt til et slikt fremkommelighetstiltak, sier Grytli.