Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er død

Det er med stor sorg Trygg Trafikk har mottatt budskapet om at Vegdirektør Terje Moe Gustavsen har gått bort. Våre tanker går først og fremst til hans nære og kjære.

-Gustavsen var en ruvende skikkelse og en markant leder i arbeidet mot visjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd på Norske veier sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. Senest på Trygg Trafikks årlige trafikksikkerhetskonferanse 10. april i år hadde Vegdirektøren en tydelig appell til det nasjonale trafikksikkerhetsmiljøet om at Statens vegvesen også i fremtiden vil lede an i det viktige arbeidet mot de alvorlige trafikkulykkene. -Terje Moe Gustavsen uttrykte ofte at det er den totale og samlede innsatsen som skal sikre nasjonal måloppnåelse og han var en tydelig talsmann for det viktige opplæringsarbeidet på trafikksikkerhetsfeltet som foregår i barnehage og skole, sier Johansen. Trygg Trafikk takker Terje Moe Gustavsen for det gode samarbeidet gjennom mange år og for hans utrettelige innsats for trafikksikkerheten i Norge.