Vei, fart og tid – slik kan det brukes i undervisning