Verdens minnedag for trafikkofre – en dag til å minnes og vise omsorg

20. november er Verdens minnedag for trafikkofre. – Vi har mistet alt for mange i Nordland i år. Det blir en dag til ettertanke, sier Kari Vassbotn, regionleder i Trygg Trafikk.

Med kors for de vi har mistet, og lykter for alle hardt skadde i Nordland, skal Trygg Trafikk Nordland markere dagen i Bodø sentrum søndag. Langs Moloveien vil det stå representanter fra alle som blir involvert når en alvorlig ulykke skjer – utrykningsetatene, Røde kors, Statens Vegvesen, Fylkeskommunen og gravferdsbyrå. FNs «World Day of Remembrance» (Verdens minnedag) har søkelys på tre begreper: Minnes – støtte – gjøre noe.

Minnes

– Vi vet at de aller fleste Nordlendinger på en eller annen måte er berørt av trafikkulykker. Enten har de selv vært involvert i en ulykke, eller de kjenner noen som er blitt hardt skadet eller drept i en ulykke. Å ha en dag for å minnes de vi har mistet, og å støtte dem som ble igjen, tror vi er viktig, sier Vassbotn, og oppfordrer alle til å delta i markeringen i Bodø – eller delta hjemmefra ved tenne et lys denne søndagen.

Hvert av de tolv korsene som vil stå på moloen, representerer et menneske som har omkommet på veiene i Nordland siden sist markering – to i fjor, og ti så langt i år. – Dette er mennesker som var umistelige – for sine barn, ektefeller, bestevenner og kollegaer. Mennesker som er dypt savnet – de er ikke tall i statistikken, understreker Vassbotn.

Støtte

De som er hardt skadet i trafikken, blir i Norge godt ivaretatt av dyktig helsepersonell, og det finnes mange gode tilbud til opptrening og hjelp. – Vi vet likevel at både de som er blitt livsendrende skadd og deres pårørende kan trenge mer støtte, for at de skal leve livene sine så godt som mulig. Den støtten er det viktig at de får, sier Vassbotn, som berømmer likemannsorganisasjoner som Personskadeforbundet, som er opptatt av skadde og pårørendes rettigheter og muligheter.

Gjøre noe

Alle som jobber med trafikksikkerhet i Norge, jobber mot samme visjon: Vi ønsker at ingen skal bli hardt skadd eller drept i trafikken – nullvisjonen. – Vi har i mange år hatt en veldig fin utvikling i statistikken – men vi har dessverre ennå langt igjen. Det betyr at det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet fremdeles er svært viktig, sier Vassbotn, og peker på at trafikksikkerhet er et felles ansvar. Hun poengterer at det er viktig å planlegge for sikre, trafikale løsninger, der også de myke trafikantene blir tatt vare på. Og det er viktig å utbedre tunneler som har foreldet standard, og å vedlikeholde veiene som er bygget. – Men vi kan alle gjøre vårt – ta ansvar når du ferdes i trafikken, vær oppmerksom og vis omsorg for andre som ferdes på veien – uansett om du er på fire hjul, to hjul eller går, avslutter Vassbotn.