Vestfold fylkeskommune får status som trafikksikker

(Foto: fra venstre: Sverre Høifødt, direktør for regionalsektoren Vestfold fylkeskommune,  Mette Magnussen, regionsleder i Trygg Trafikk, fylkesordfører Øyvind Sørensen, Henriette Auensen, Vestfold fylkeskommune, Tor Skytøen, konstituert direktør for kultursektoren i Vestfold fylkeskommune og Gunnar Berg Treidene, ny direktør for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold fylkeskommune.)