Vestfold fylkeskommune får status som trafikksikker

Fylkeskommunen er nest først ute i landet med et «kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeide med trafikksikkerhet».

(Foto: fra venstre: Sverre Høifødt, direktør for regionalsektoren Vestfold fylkeskommune,  Mette Magnussen, regionsleder i Trygg Trafikk, fylkesordfører Øyvind Sørensen, Henriette Auensen, Vestfold fylkeskommune, Tor Skytøen, konstituert direktør for kultursektoren i Vestfold fylkeskommune og Gunnar Berg Treidene, ny direktør for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold fylkeskommune.)

Selv om Oppland fylkeskommune var den aller første av sin type over målstreken, er gleden likevel stor blant gjengen som har drevet godkjenningstempelet frem i fylkeskommunen: –Jeg er svært fornøyd med at vi har klart å bli landets andre trafikksikre fylkeskommune. Dette har vært et viktig arbeid vi har satt høyt de siste årene. Vi har jobbet godt og systematisk for å fylle alle krav som er stilt for å bli en trafikksikker fylkeskommune. Til syvende og sist er det måten vi handler på i trafikken som spiller en viktig rolle, sier varafylkesordfører Kåre Pettersen (V) til vfk.no

Høythengende utmerkelse etter omfattende innsats

– Det å bli godkjent som en trafikksikker fylkeskommune er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeide med trafikksikkerhet, forteller Mette Magnussen, leder for Trygg Trafikk i Vestfold. Hun har naturlig nok spilt en nøkkelrolle i utmerkelsen – og forklarer at statusen som trafikksikker ikke er gjort i en håndvending: – Fylkeskommunen må oppfylle en rekke kriterier innenfor de forskjellige fylkeskommunale områder slik som opplæring i videregående skole, folkehelse, næring, samferdsel- og mobilitet og de må ha egne retningslinjer for tjenestereiser for ansatte, forklarer Magnussen om prosessen Vestfold har vært gjennom.

– Stiller strenge krav til en rekke ansvarsområder

Samtidig minner hun om at jobben som skal gjøres handler om mennesker og ikke infrastruktur: – Det er viktig å huske på at dette er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak, det er ikke snakk om bygging av vei og anlegg. Det handler om at du og jeg gjør de riktige tingene når vi er ute i trafikken, forteller Trygg Trafikks Vestfold-leder videre. – Ut ifra dokumentasjon som fylkeskommunen hadde levert inn på forhånd så tyder alt på at her er det meste på stell. De fikk spesielt skryt for gode innkjøpsrutiner hvor de stiller strenge krav til de som skal frakte elever til videregående skoler og for hvordan de integrerte trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunens HMS-arbeide, uthever Magnussen om bakgrunnen for utmerkelsen.