Vi søker avdelingsleder!

Ønsker du å bidra til at barn og unge ferdes trygt i trafikken og har lyst å gjøre en forskjell?

Trygg Trafikk søker kunnskapsrik og engasjert avdelingsleder til prosjekt- og opplæringsavdelingen og vårt arbeid innen trafikksikker oppvekst. Prosjekt- og opplæringsavdelingen har ansvaret for Trygg Trafikks arbeid mot barn og unge. Vi samarbeider tett med barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner både lokalt og sentralt. Avdelingen holder kurs, nettverksmøter og lager bøker, brosjyrer, foldere. En viktig del av arbeidet er utvikling av digitale læringsressurser. Trygg Trafikk har egne prosjekter mot ungdomsskole og videregående skole, og har nettopp relansert Barnas Trafikklubb med barnehagene som målgruppe. Som avdelingsleder for prosjekt- og opplæringsavdelingen har du ansvar for virksomhetens prosjektorganisering og faglig innhold i opplæringsarbeidet. Du har ansvar for planverk, nettverksbygging og kontakt med andre fagmiljøer. Du vil samarbeide tett med andre fagpersoner i Trygg Trafikk, og med distriktslederne i fylkene om opplæringsarbeid. Trygg Trafikks avdelingsleder har personal- og budsjettansvar for en avdeling med dyktige medarbeidere, inngår i ledergruppen og rapporterer direkte til direktør. Du har:

 • Relevant utdanning, gjerne på masternivå
 • Dokumenterte resultater innen ledelse
 • Engasjement for barn og unge, og kunnskap om deres hverdag
 • Struktur, evne til helhetstenkning og solid gjennomføringsevne
 • Kjennskap til læreplaner, læringsressurser og læringsplattformer
 • Digital forståelse og erfaring med digitale læringsressurser
 • Ønske om å utvikle både organisasjon, medarbeidere og deg selv
 • Initiativ og evne til å samarbeide godt

Du får:

 • Gjøre en forskjell i barn og unges liv
 • Ta del i sentrale beslutningsprosesser
 • Lede selvstendige, dyktige og motiverte medarbeidere
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet og mulighet for avspasering
 • Hyggelige og dyktige kollegaer
 • Nye kontorfasiliteter midt i Oslo sentrum
 • Lønn etter avtale

Søknad med CV sendes på mail til hovedkontor@tryggtrafikk.no eller per post til Trygg Trafikk, postboks 277, Oslo sentrum, 0103 Oslo innen 1. desember 2016. Spørsmål om stillingen kan rettes til Direktør Jan Johansen tlf. 905 98 730 eller avtroppende opplæringssjef Kristin Eli Strømme, tlf. 900 33 861.