Sikkerhet for myke trafikanter ved veiarbeid – hva må gjøres for å hindre ulykker?

Myke trafikanter blir ofte berørt når det skjer veiarbeid. Omlegging av ruter med store eller mindre omveier, utstyr som hensettes på gang- og sykkelvei eller økt trafikk av arbeidskjøretøy med store blindsoner påvirker fremkommeligheten og ikke minst sikkerheten.

For å redusere og eliminere faremomentene for disse trafikantene er det viktig med god varsling og sikring som tar høyde for deres forutsetninger. Likevel viser en temaanalyse at myke trafikanter utgjør nesten halvparten av dødsulykker i forbindelse med veiarbeid. 

I dette fagmøtet vil vi presentere kjennetegn ved dødsulykker i veiarbeidsområde med vekt på myke trafikanter. Vi skal også få belyst hva regelverket sier om varsling og sikring.

I tillegg vil vi se på de myke trafikantenes forutsetning for å ferdes i slike områder, og hvordan vi kan forbedre sikkerheten.

Videre vil vi høre bransjens utfordringer ved arbeid på steder hvor det ferdes mange myke trafikanter, samt erfaringer fra en skole om hvordan veiarbeid berører barnas skolevei. 

Program

Dødsulykker med myke trafikanter i veiarbeidsområder. Hvilke regler for varsling og sikring gjelder?
Hilde Hvidsten, Statens vegvesen 

Myke trafikantenes forutsetninger ved veiarbeid
Renata Steinbakk, Trygg Trafikk 

Veiarbeid i byområder: hva gjør bransjen?
Nils Anders Holte, Hæhre entreprenør 

Erfaringer og utfordringer med veiarbeid på skolevei
Maria Husby Gjølgali, Ranheim skole 

Spørsmål og diskusjon 

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt på Teams eller fysisk i Trygg Trafikks lokaler i Tullins gate 2 (6. etasje)   

Frokost: Enkel frokost serveres i Tullinsgt 2. – 6. etg.  fra kl. 08:30  

Digitale deltakere får e-post med lenke til møtet. Sett av to minutter til å registrere deg elektronisk før møtet. Du vil motta bekreftelseslenke fra Microsoft Teams på epost som du må klikke på for å delta på fagmøte.