Sikring i buss

Sikkerhetsbelte i buss kan forhindre eller redusere skader blant passasjerer i en bussulykke. Det bidrar til å sikre den enkelte, men også andre passasjerer ved at du ikke blir kastet rundt i bussen.

Lovverket stiller bare krav til sikkerhetsbelte i bussklasse 2 og 3. Dette er typiske region-, ekspress– og turbusser som ofte kjører på høyhastighetsveier. Det er påbudt å bruke belte i disse bussene. 

For bussklasse 1, typisk bybuss, er det ikke krav om tilgjengelig sikkerhetsbelte. Argumentene er at farten ofte er lav, og at det kan være upraktisk på grunn av hyppige av- og påstigninger.  

I 2021 ble det foreslått at det skulle bli påbudt å bruke bilbelte i alle busser der det er montert, også i klasse 1-bussene, de såkalte «bybussene». Dette ble ikke gjennomført. 

I dette fagmøtet ønsker vi å belyse sikring i buss og effekter av sikkerhetsbeltet ved ulykker. Vi vil diskutere muligheter og utfordringer ved et krav om at det skal være belte tilgjengelig i alle busser. Vi inviterer ulike aktører til diskusjon.

Program

Sikkerhetsundersøkelser av alvorlige bussulykker
Per Olav Hetland, Statens havarikommisjon  

Regelverk om sikring i buss 
Kristin Wold, Statens vegvesen   

Hvilke krav stilles til sikring i buss? 
Siv-Lene Bjørkly Jakobsen, Unibuss og
Jeroen Hoff, Connect Bus Group

Hvordan sikre passasjerer best mulig i buss?
Tor-Olav Nævestad, Transportøkonomisk institutt   

Spørsmål og diskusjon

Praktisk informasjon

Sted: Digitalt på Teams eller fysisk i Trygg Trafikks lokaler i Tullins gate 2 (6. etasje)   

Frokost: Enkel frokost serveres i Tullinsgt 2. – 6. etg.  fra kl. 08:30  

Digitale deltakere får e-post med lenke til møtet. Sett av to minutter til å registrere deg elektronisk før møtet. Du vil motta bekreftelseslenke fra Microsoft Teams på epost som du må klikke på for å delta på fagmøte.