Aktuelt

Her finner du aktuelle artikler fra oss om vårt arbeid og våre aktiviteter knyttet til bedre trafikksikkerhet i Norge.

Aktuelt

Fagmøte: Hvordan bedre sikkerhet for myke trafikanter ved veiarbeid?

Myke trafikanter blir ofte berørt når det skjer veiarbeid. Stengte gang- og sykkelveier og økt trafikk med tunge arbeidskjøretøy påvirker fremkommeligheten og sikkerheten…

Aktuelt

Arendalsuka 2023: Stjeler skjermer i bil oppmerksomheten?

Alt for mange driver med andre ting bak rattet enn å kjøre bil. Forskning viser at uoppmerksomhet bidrar til en tredjedel av dødsulykkene…

Aktuelt

Bedre vinterdrift for å få flere til å sykle og gå

Mangelfull brøyting og strøing av fortau og gang- og sykkelveier er en av årsakene til at mange velger andre transportmetoder i vintermånedene.

Aktuelt

Norge best i Europa på trafikksikkerhet for femte år på rad

Estland, Hellas, Litauen, Latvia og Polen har størst nedgang i antall trafikkdrepte siden 2010 Estland mottar European Transport Safety Council Road Safety Performance…

Aktuelt

Kunnskapsministeren vil ha mer sykling i skolen

Kunnskapsminister Guri Melby fikk testet både sykkelkunnskap og ferdigheter da hun besøkte Munkerud skole mandag 18. mai. Gjennom den digitale læringsplattformen til Sykkeldyktig.no…

Aktuelt

Sjekk sykkelhjelmen

- Bruk av sykkelhjelm reduserer alvorlege hovudskadar med 60% når ulykka først er ute på sykkeltur, både blant vaksne og born. Men: –…

Aktuelt

Etterlyser umiddelbare tiltak for å redusere dødsfall blant fotgjengere og syklister

Dødsfall blant syklister i EU synker åtte ganger saktere enn dødsfall blant de som kjører motorvogn, viser en ny rapport fra European Transport…

Aktuelt

Arendalsuka 2019: El-sparkesykler er kommet for å bli

El-sparkesykler har kommet for å bli, men det må tas grep i storbyene, mener Trygg Trafikk og Blindeforbundet i debatt under Arendalsuka.

Aktuelt

Trygg Trafikk inviterer til debatt om ny mobilitet og trafikkultur under Arendalsuka

Mandag 12.august kl.13:00 blir det politisk debatt om mobilitet i Samferdselsteltet på Arendalsuka. Over hele landet jobbes det for å redusere biltrafikken rundt…