Aktuelt

Her finner du aktuelle artikler fra oss om vårt arbeid og våre aktiviteter knyttet til bedre trafikksikkerhet i Norge.

Foto av rv 44 Sandnes. Fotograf: J. Ådnanes
Fart, Høringer 2020

Trygg Trafikk advarer mot smalere og raskere motorveier

- Regningen kommer i form av flere drepte og hardt skadde i trafikken, og det strider mot nullvisjonen, sier Jan Johansen direktør i…

Bobil på vei i stor hastighet
Aktuelt

Samferdselsministeren trenerer livreddende trafikksikkerhetstiltak

- Å hevde at trafikksikkerhet er et hovedmål for regjeringens transportpolitikk og samtidig trenere bruken av automatisk måling av gjennomsnittsfart, er ikke troverdig,…

Lege noteter med kulepenn i notatbok
Høringer 2019

Ordningen med obligatorisk helseattest må ikke skrotes

Trygg Trafikk går ikke imot forslaget om å heve aldersgrensen for krav til helseattest ved fornyelse av førerkort fra 75 til 80 år.…

Høringer 2019

Forenklede førerkortkrav må kompenseres for

- Når regjeringen vil forenkle førerkortkravene er det viktig at dette kompenseres for gjennom god opplæring, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg…

Aktuelt

Ny regjering vil ha restriktiv bruk av streknings-ATK

- Hvorfor ikke en mer proaktiv politikk om et tiltak vi vet redder liv i trafikken? spør Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Aktuelt

Skuffet over politisk motvilje mot livreddende fotobokser

Den nye regjeringen vil begrense bruken av streknings-ATK eller fotobokser som måler snittfart. – Dette er ikke god trafikksikkerhetspolitikk og en helt unødvendig…

Høringer 2018

Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Stortinget har vedtatt at administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens Vegvesen til fylkene. – Trafikksikkerheten må ikke bli skadelidende, mener direktør i…

Høringer 2018

Obduksjon av alle trafikkdrepte

I dag obduseres 58 prosent av de som omkommer i trafikken, og det er store regionale forskjeller. Nå foreslår regjeringen at det skal…

Medieutspill

En trygg skolevei

Politikere vil at flest mulig barn skal gå eller sykle til skolen. Men hvem vil sørge for at veien fram til skolen blir…