Bymiljøetaten i Oslo jobber systematisk for å gjøre alle skoler i byen til Hjertesoneskoler.

Hva var de største utfordringene?

Hvilke tiltak er gjort?

Definert Hjertesone med skilt i området rundt skolen. 
Etablert tre Droppsoner i tilknytning til parkeringsplasser i nærheten av skolen. 
Utarbeidet en plan for trafikkopplæring og trafikksikkerhet for skolen. 
Reflekskampanje høst 
Gå til skolen kampanje 
Bussvakt til og fra skolen 
Droppsoneaksjoner noen ganger i året. Voksne på skolen vakter droppsonene og fortauene inn mot skolen ved morgenlevering. Deler ut drops til de som avleverer på riktig sted.  
Påminnelser til våre brukere ang. levering og henting med bil til og fra skolen om å bruke droppsonene.  

Hvem samarbeider om tiltaket?

Kommunen, FAU, Trygg Trafikk