Åndalsnes Barneskole

Skolen ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Det er en barneskole med 1.-7.trinn. Skolen har ca. 250 elever.

Hjertesonen kom på plass etter initiativ fra rektor for å bedre trafikksikkerhetssituasjonen ved skolen. 

Hva var de største utfordringene?

Åndalsnes barneskole er sentrumsnær, og det er generelt mye trafikk i nærmiljøet. 

Skolen ligger også nært ungdomsskolen og en videregående skole. Dette medfører ekstra mye trafikk i området spesielt ved skolestart og skoleslutt.

Hvilke tiltak er gjort?

Definert Hjertesone med skilt i området rundt skolen. 
Etablert tre Droppsoner i tilknytning til parkeringsplasser i nærheten av skolen. 
Utarbeidet en plan for trafikkopplæring og trafikksikkerhet for skolen. 
Reflekskampanje høst 
Gå til skolen kampanje 
Bussvakt til og fra skolen 
Droppsoneaksjoner noen ganger i året. Voksne på skolen vakter droppsonene og fortauene inn mot skolen ved morgenlevering. Deler ut drops til de som avleverer på riktig sted.  
Påminnelser til våre brukere ang. levering og henting med bil til og fra skolen om å bruke droppsonene.  

Hvem samarbeider om tiltaket?

Kommunen, FAU, Trygg Trafikk 

Rektor Nina Ellingseter Aandal jobber målrettet med Hjertesone på sin skole.