Gullaug skole

Skolen ligger i Lier kommune. Det er en 1 – 7 skole med 235 elever. Skolen har ikke klasser men trinn, og det er to kontaktlærere på hvert trinn. Antall elever på hvert trinn varierer fra 28 til 43 barn.

I Lier kommune har de laget en egen modell for etablering av Hjertesoner rundt skolene.

Prosjektleder Isabel Lindseth sier at det viktigste ikke er å bli en Hjertesoneskole, men å VÆRE en. I det legger hun at det er viktig å jobbe kontinuerlig med tiltakene.

Hva var de største utfordringene?

Holdningstiltak Gullaug skole

Informasjon om hjertesonearbeidet til elever, ansatte og foresatte gjennom tiltak som infohefter, nettsider, presentasjoner og film.
Hjertesoneaksjon ved skolestart v/skole og FAU.
Aktivitetskampanjer for elever og ansatte. Liertråkk og/eller andre kampanjer.
Gågrupper for skolestartere.
Reflekskampanjer 1.- og 3. trinn og SFO.
Sykkelopplæring 4. trinn.
Sykkelverksted med vårsjekk av sykkel.
Trafikk-klubb på SFO med ungdommer i sommerjobb.
Andre lokale tiltak tilpasses årlig.  

Fysiske tiltak Gullaug skole

Hjertesoneskilt i begge retninger ved Linnesstranda.
Droppsone er i prosess ved murbygning.
Fartsreduserende tiltak: Redusert hastighet og fartsdumper ved Linnesstranda.
Trygghetstiltak: Er i prosess med belysning ved innkjøring til skolen.
Begrense parkering innenfor hjertesonen.

Andre lokale tiltak: Oppgradering Sollibakken.  

Hvorfor hjertesone?

Målet med «Hjertesone – tryggere skolevei» er å få flere elever til å gå og sykle til skolen. Dette har positive effekter på trafikksikkerhet, elevenes helse, klima og miljø.

Hvem samarbeider om tiltaket?

Kommunen, skolen, FAU, Trygg Trafikk 

Isabel Lindseth er kommunens egen prosjektleder for Hjertesone.