Hjertesone på Gokstad skole

Ukentlig fokus, involvering av elever og foreldre og et veldig godt samarbeid mellom skolen, kommunen, folkehelsekoordinator, Trygg Trafikks distriktsleder og politiet har ført til stort engasjement for hjertesone ved Gokstad skole.

Fakta om Gokstad skole

Skolen ligger innerst på Østerøya i Sandefjord kommune i Vestfold. Det er en barneskole med 1.-7.trinn. Skolen har ca. 330 elever.