Hjertesone på Grov skole

Et godt samarbeid mellom skolen, elever, foreldre og kommunen la et godt grunnlag for å etablere Hjertesone ved Grov skole. Skolen er opptatt av at ulike aktører og brukergrupper i bygda må samarbeid og jobbe i lag for å gjøre skoleveien tryggest mulig for elevene.

Fakta om Elvebakken skole

Skolen ligger i Tjeldsund kommune / Dielddanuori suohkan i Troms og Finnmark fylke. Grov skole er en distriktskole med 1.-10. trinn, og har 86 elever.