Aktuelt

Her finner du aktuelle artikler fra oss om vårt arbeid og våre aktiviteter knyttet til bedre trafikksikkerhet i Norge.

Høringer 2020

Nasjonal transportplan 2022-2033: Nullvisjonen må være mer enn til pynt

Ensidig og overdreven vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet påvirker trafikksikkerheten negativt. Trygg Trafikk ønsker en grundig gjennomgang av bruken av, og innholdet i, samfunnsøkonomiske…

Høringer 2020

Nasjonal transportplan 2022-2033: Nullvisjonen må være mer enn til pynt

Ensidig og overdreven vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet påvirker trafikksikkerheten negativt. Trygg Trafikk ønsker en grundig gjennomgang av bruken av, og innholdet i, samfunnsøkonomiske…

Fart, Høringer 2020

Trygg Trafikk advarer mot smalere og raskere motorveier

- Regningen kommer i form av flere drepte og hardt skadde i trafikken, og det strider mot nullvisjonen, sier Jan Johansen direktør i…

Foto av rv 44 Sandnes. Fotograf: J. Ådnanes
Fart, Høringer 2020

Trygg Trafikk advarer mot smalere og raskere motorveier

- Regningen kommer i form av flere drepte og hardt skadde i trafikken, og det strider mot nullvisjonen, sier Jan Johansen direktør i…