Aktuelt

Her finner du aktuelle artikler fra oss om vårt arbeid og våre aktiviteter knyttet til bedre trafikksikkerhet i Norge.

Hjertesone, Policydokument

Startskudd for Barnas transportplan 2022–2033

– Barnas transportplan er en viktig del av arbeidet med Nasjonal transportplan, og vi ser frem til å gi våre innspill, sier Miriam…

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpner fagdagen om Barnas transportplan.
Hjertesone, Policydokument

Startskudd for Barnas transportplan 2022–2033

– Barnas transportplan er en viktig del av arbeidet med Nasjonal transportplan, og vi ser frem til å gi våre innspill, sier Miriam…

Policydokument

Fylkesveinettet må rustes opp!

Risikoen for å omkomme eller bli hardt skadd i veitrafikken er langt høyere på fylkesveinettet enn på riksveinettet. Det er et nasjonalt problem…

Smal veibane langs en fjor med fjell i bakgrunnen
Policydokument

Fylkesveinettet må rustes opp!

Risikoen for å omkomme eller bli hardt skadd i veitrafikken er langt høyere på fylkesveinettet enn på riksveinettet. Det er et nasjonalt problem…

Policydokument

Nødvendig med bred innsats mot rus i trafikken

Ruspåvirket kjøring øker ulykkesrisikoen og fører til mange alvorlige trafikkulykker. Målrettet og bred innsats er nødvendig for å bli kvitt dette alvorlige trafikksikkerhetsproblemet.

Nesten tomt ølglass ved siden av en bilnøkkel
Policydokument

Nødvendig med bred innsats mot rus i trafikken

Ruspåvirket kjøring øker ulykkesrisikoen og fører til mange alvorlige trafikkulykker. Målrettet og bred innsats er nødvendig for å bli kvitt dette alvorlige trafikksikkerhetsproblemet.

Policydokument

Trafikantrettet arbeid må styrkes

Trafikksikkerhetspolitikk dreier seg som regel om nye og sikrere veier. Men det er gjennom bedre trafikantatferd vi kan forebygge flest alvorlige trafikkulykker.

Vannpytter i stein formet som to biler som kræsjer
Policydokument

Trafikantrettet arbeid må styrkes

Trafikksikkerhetspolitikk dreier seg som regel om nye og sikrere veier. Men det er gjennom bedre trafikantatferd vi kan forebygge flest alvorlige trafikkulykker.

Policydokument

Flere syklister og fotgjengere må ikke føre til flere alvorlige trafikkulykker

Myndighetene vil at flere skal sykle og gå. Det er positivt for miljøet og folkehelsen, men må følges opp med bedre trafikksikkerhet for…