Trøndelag

Velkommen til Trygg Trafikk Trøndelag. Vi jobber hver dag med trafikksikkerhetsarbeid etter Trygg Trafikks rolle og planverk, slik at alle i vårt fylke skal kunne ta kloke valg og ferdes trygt i trafikken.

Trøndelag

Besøksadresse
Byavegen 48, 7702 Steinkjer
Postadresse
Pb. 195, 7702 Steinkjer
trondelag@tryggtrafikk.no
Regionsleder
Frode Skjervø
Telefon: 93 40 94 24
skjervo@tryggtrafikk.no

Barn og unge er vår hovedsatsing

Trygg Trafikk Trøndelag har et særlig ansvar for opplæring, informasjon om trafikksikkerhet og politisk pådriverarbeid. Vi samarbeider tett med Fylkeskommunen ved Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU), og har et felles mål om at alle våre kommuner på sikt skal bli Trafikksikre kommuner.

Prioriterte oppgaver for 2018

  • Trafikkopplæring på tvers av alder og kultur
  • Trafikksikker kommune
  • Opplæring på sykkel
  • Sikring av barn i bil
  • Refleks
  • Kjør for livet: Trøndelagsmodellen

Kontakt distriktskontoret i Trøndelag

Frode Tiller Skjervø
Frode Tiller Skjervø Regionleder Trøndelag
Barbro Formo
Barbro Formo Distriktsmedarbeider