Trøndelag

Velkommen til Trygg Trafikk Trøndelag. Vi jobber hver dag med trafikksikkerhetsarbeid etter Trygg Trafikks rolle og planverk, slik at alle i vårt fylke skal kunne ta kloke valg og ferdes trygt i trafikken.

Trygg Trafikk
Trøndelag

Besøksadresse
Byavegen 48, 7702 Steinkjer
Postadresse
Pb. 195, 7702 Steinkjer
trondelag@tryggtrafikk.no
Distriktsleder
Frode Skjervø og Knut Ove Børseth
Telefon: 93 40 94 24 og 48 10 10 00
skjervo@tryggtrafikk.no

Barn og unge er vår hovedsatsing

Trygg Trafikk Trøndelag har et særlig ansvar for opplæring, informasjon om trafikksikkerhet og politisk pådriverarbeid. Vi samarbeider tett med Fylkeskommunen ved Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU), og har et felles mål om at alle våre kommuner på sikt skal bli Trafikksikre kommuner.

Prioriterte oppgaver for 2018

  • Trafikkopplæring på tvers av alder og kultur
  • Trafikksikker kommune
  • Opplæring på sykkel
  • Sikring av barn i bil
  • Refleks
  • Kjør for livet; KFL #klubb7
Frode Tiller Skjervø
Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Nord-Trøndelag
Knut Ove Børseth
Knut Ove Børseth Distriktsleder Sør-Trøndelag
Barbro Formo
Barbro Formo Distriktsmedarbeider