ATV i fart på landevei.

ATV 

ATV (All-Terrain Vehicle) er et motorkjøretøy med fire hjul beregnet for terrengkjøring. ATV kan også benyttes på vanlig vei. En ATV kan være registrert som moped, firhjuls motorsykkel eller traktor. Det er ulike regler knyttet til en ATV avhengig av hva den er registrert som. I vognkortet finner du informasjon om dette.

Du må ha ulike førerkortklasser for å kunne kjøre en ATV. I Norge kan du kjøre ATV fra du er 16 år og har førerkort for traktor, dersom kjøretøyet er registrert som traktor og har en maksfart på 40 km/t. Du kan også kjøre ATV om man har vanlig førerkort for bil. Er du i tvil om hva som er reglene for deg og ditt kjøretøy, ta kontakt med din lokale trafikkstasjon ved Statens vegvesen. 

Barn på ATV 

Du kan ha med passasjer så lenge ATVen er registrert for to. Barnet bør imidlertid være så stort at det skjønner at han/hun må holde seg fast og bruke verneutstyr. Barnet bør ikke sitte foran, men plasseres bak på kjøretøyet. På denne bakgrunn bør ikke de aller yngste barna sitte på. 

Er ATVen klassifisert som moped eller MC er hjelm påbudt. Dersom ATVen er klassifisert som traktor er du unntatt hjelmpåbudet. Men Trygg Trafikk vil på det sterkeste anbefale at hjelm brukes uavhengig av klassifisering og uansett alder. 

Det finnes sikkerhetsseler-/belter som kan benyttes på ATV-seter for å sikre passasjerer. Der det er montert sikkerhetsbelter er det påbudt å bruke disse.