Bildet viser et barn som sitter i en bakovervendt intergrert barnesete i buss.

Barn i buss

Trygg Trafikk får en rekke henvendelser fra foreldre og ansatte i barnehager om sikring av barn i buss. Vi mener at barn bør være like godt sikret i buss, som i bil.

3 bussklasser i Norge

  • Klasse I: Bybuss
  • Klasse II: forstad/-langrutebuss
  • Klasse III: Ekspress/turbuss

Ifølge nasjonale kjøretøyforskrifter skal busser av klasse II og klasse III ha setebelte. Klasse I, som omtales som en bybuss, er fritatt i lovverket for sikkerhetsbelte i setene.

I klasse II, forstad-/langrutebuss, kan 45 prosent av bussens kapasitet stå lovlig uten belte, mens resten som sitter må benytte belte for egen og andres sikkerhet. Klasse III buss er ekspress-/turbuss hvor det kun er sitteplasser og her må samtlige benytte sikkerhetsbelte.

Bybusser med belter

Mange transportselskap bruker imidlertid en kombinasjon av bussklasse I og II på sine ruter, og dermed vil bybussene også ha belter. Dette er noe transportkjøpere kan kreve i sine utlysninger og sette i sine kontrakter før innkjøp av busser. Dette kravet blir da strengere enn lovens krav.

Topunkts- og trepunktsbelte

Lovverket skiller ikke på om det skal være montert trepunktsbelte eller hoftebelte. Begge deler er tillatt. Det er sjåføren som har ansvaret for at barn under 15 år sitter sikret.

Barnesikringsutstyr krever trepunktsbelte for å kunne monteres riktig, unntaket er noen få bakovervendte småbarnstoler.


Anbefalinger for barn i turbuss (klasse III)

Barn under 15 kg/100 cm:
Barn under 15 kilo/100 cm bør sitte i en vekt- og høydetilpasset bilstol i bussen. Dette kan være forovervendt eller bakovervendt bilstol, hvilket forutsetter at bussen er utstyrt med trepunktsbelter. Det kan også være et bakovervendt sete som er integrert i bussens seter.

Hvis ikke barnehagen og transportselskapet klarer å oppfylle disse anbefalingene, bør ikke barnehagen reise på busstur med de minste barna.

Barn over 15 kg/100 cm:
Barn over 15 kilo eller 100 cm bør sitte sikret i en beltestol eller på pute i bussen. Det forutsetter at bussen er utstyrt med trepunktsbelter.

Dette er et råd som i like stor grad gjelder de yngste skolebarna.

Anbefalinger for barn i bybuss og forstadbuss (klasse I & II)

Vårt utgangspunkt er at barn bør sikres like godt i buss som i bil. En del barnehager opplever at det er vanskelig eller umulig å bruke barnesikringsutstyr på tur med bybuss eller forstadsbuss. Barnehagen må da ta en vurdering om barnehagen skal dra på tur eller ikke.

Hvis barnehagen velger å gjennomføre tur uten barnesikringsutstyr bør de i det minste sørge for:

  • bussturen ikke går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t.
  • plassere barna i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.

Dette er råd som i like stor grad gjelder de yngste skolebarna.


Praktiske problemer

Trygg Trafikk ser at anbefalingene medfører praktiske problemer for barnehager og foreldre, som ønsker å transportere de minste barna i buss. Vi mener likevel at her må hensynet til sikkerhet gå foran fremkommelighets- og transportbehov.

Utfordringer ved kun bruk av bussens belter

Trepunktsbelte kan høres ut som en grei løsning. Men beltet vil ofte komme høyt ovenfra i buss, og kan bli liggende over ansiktet til barnet. Dette problemet har enkelte voksne «løst» ved å legge beltet bak ryggen til barnet, slik at det i realiteten blir et topunktsbelte. Dette er ikke anbefalt!

Topunktsbeltet skal i utgangspunktet ligge stramt over barnets hofter. Når barnet sitter i bussens sete, vil det ofte skli opp og legge seg over barnets mage. Dette kan føre til alvorlige skader på indre organer under en kollisjon. I tillegg vil en kollisjon føre til at barnet kastes forover med overkroppen, og risikerer å slå hodet mot seteryggen foran.

Legg aldri trepunktsbeltet under barnets arm eller bak ryggen. Dette er i realiteten farligere enn å bruke et rent topunktsbelte, fordi beltet under armen går over barnets mage/bryst og vil kunne føre til et veldig press mot indre organer under en kollisjon.