Sikkerhetsutstyr i bil

Det har skjedd mange teknologiske nyvinninger for bil, men fortsatt er det bilbelte som er det viktigste sikkerhetsutstyret i bil. Belte bør brukes i kombinasjon med airbag og beskyttelse mot nakkesleng.

De aller fleste bruker bilbelte i bil, men likevel ser vi at nesten halvparten av de omkomne i trafikkulykker har sittet usikret i bilen. Flere bruker belte i forsetet enn i baksetet og mange dropper belte når de reiser med buss eller taxi.

Bruk av bilbelte reduserer risikoen for å bli drept med ca. 50 prosent for bilfører, 45 prosent for forsetepassasjerer og 25 prosent for passasjerer i baksetet ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Bilbelte i baksetet

Dersom du ikke bruker bilbelte når du sitter i baksetet, risikerer du ikke bare å skade deg selv, men du kan også skade de som sitter foran deg. Hvis du veier 75 kilo og frontkolliderer i 50 km/t, vil du treffe seteryggen foran deg med en kraft som tilsvarer flere tonn. Det kan medføre dødelige skader for deg selv og for den som sitter i forsetet.

Bilbeltets effekt mot alvorlige skader

  • En kollisjon i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter
  • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 19 meter
  • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 32 meter

Airbag

Airbagen redder liv, men den er ingen erstatning for bilbeltet. Dersom du ikke sitter fastspent vil airbagen kunne skade deg i en ulykke.

Airbagen består av en oppblåsbar pute, en kraftig tennsats, en gassbeholder og sensorer. Sensoren ligger sentralt i bilen. Er farten og retardasjonskraften tilstrekkelig store, utløses tennsatsen.

På et øyeblikk fylles airbagene med gass. Umiddelbart etterpå tømmes putene igjen. Ditt sammenstøt med puten skjer så fort at du neppe merker det.

Du bør ikke sitte for nær airbagen, og du må aldri plassere barn under 140 cm foran en airbag i passasjersetet foran. Sideairbagene utgjør ingen fare for barn i bil, men de beskytter mot skader.

Beskyttelse mot nakkesleng

Du kan minske risikoen for nakkeslengskader. Her er noen tips:

  • Velg riktig bil: Velg en bil med effektiv beskyttelse. Siden 2009 har Euro NCAP gitt karakterer for god og dårlig beskyttelse mot nakkesleng.
  • Juster hodestøtten riktig:Det innebærer at den øverste delen av støtten skal være på høyde med issen.
  • Rett opp seteryggen:Minimer avstanden mellom hode og hodestøtten ved å rette opp seteryggen.
  • Hold god avstand til bilen foran.
  • Ikke vri hodet:Hvis du rekker å se i bakspeilet at du kommer til å bli påkjørt bakfra, press hode mot hodestøtten og se rett fram.

Bilseter med nakkeslengbeskyttelse halverer risikoen for slike skader. Rundt 10 prosent av alle ulykker med nakkeskader fører til kroniske plager.

Effektiv beskyttelse mot nakkesleng skal minske hodets bevegelse i forhold til overkroppen. Det er sjelden nok med en god hode- og nakkestøtte. Hele stolens utforming må tilpasses for å redusere den relative bevegelsen mellom ulike kroppsdeler. Stoler med avansert nakkeslengbeskyttelse kjennetegnes av at hodestøttens eller bilstolens geometri forandres i kollisjonsøyeblikket ved påkjørsel bakfra.

Eksempler på feil