Motorsykkel i fart fra et stykke unna på en vei.

Atferd på motorsykkel 

Når motorsyklister omkommer på veiene, skyldes to av tre dødsfall feil fra MC-føreren. Du kan selv gjøre mye for å redusere risikoen for ulykker.

Før avreise  

  • Sørg for at motorsykkelen er i god teknisk stand før du ruller ut på veiene. 
  • Bruk beskyttelsesutstyr: Hvis uhellet først er ute, kan beskyttelsesutstyr av god kvalitet redusere skadeomfanget betraktelig. 
  • Skaff deg bøkene «Full kontroll» og «Godt tenkt» fra Norsk MotorCykkel Union (NMCU). Her får du mange gode tips om kjøreteknikk og kjørestrategi på MC. I tillegg så har NMCU laget en veldig god film med tips til deg som MC-fører. 

Unngå kollisjoner  

I veikryss: Bilførere feilbedømmer ofte motorsyklers avstand og hastighet. Som regel regner de med at motorsyklisten er lengre unna og har mindre hastighet enn han virkelig har. Du som er motorsyklist bør derfor regne med at bilføreren ikke har sett deg. Til og med store motorsykler kan dekkes av bilens A-stolpe (stolpen fra biltaket til panseret mellom frontruta og sideruta).  

Innhenting: Bilførere regner ikke alltid med at motorsykkelen kommer hurtig bakfra. Dette er spesielt farlig når du kjører forbi og forankjørende skal svinge til venstre i kryss eller avkjørsler. 

Forbikjøring ved kø: Motorsyklister bør være forsiktige med å kjøre mellom bilrekkene. Prøv å få øyekontakt med bilføreren i bilens utvendige speil. Kjør bare mellom bilrekkene når det er tillatt i forhold til veioppmerkingen og når køen er stillestående eller går veldig sakte. 

Unngå utforkjøringer 

Blikk: Om lag 1/3 av alle motorsykkelulykker er utforkjøring. Motorsyklisten stivner og ser mot utforkjøringspunktet. Husk å se dit du skal – dit kommer du. 

Ledige armer: Ved de fleste ulykkene hadde det vært mulig å gjennomføre svingen, bremsingen eller unnamanøveren – men motorsyklisten stivner. Du skal til enhver tid kunne vifte med albuene – også ved fullt kraftig nedlegg. Bruk ankler og lår til å forankre deg i sykkelen, mens mage og ryggmusker stiver av overkroppen slik at armene kan forbli løse. Tåballene skal være forankringspunkt mot fotpinnene. 

Senk farten før sving: Hele 3 av 4 utforkjøringsulykker på motorsykkel skjer i sving. Kommer du inn i en sving der du har mindre kontroll enn du trodde, må du slippe gassen. Da mister du motorkraften og dermed svinger sykkelen lettere. 

Brems ofte: Mange kollisjoner kunne vært unngått om alle motorsyklister kunne bremse – men mange øver for lite på bremsing og får dermed feil arbeidsvaner. 

Ta hensyn til underlaget: Veien kan være glatt – spesielt på vår- og høstparten, men også etter at det har regnet. Veigrepet er aldri konstant. Lær deg å lese veien. 

Ta hensyn til elgskilt: Kjører du i områder med mye elg bør du være våken og følge godt med. Spesielt i demringen og skumringen er elgen i bevegelse. Bruk blikket godt ut på veikantene. 

(Kilde: Trygg Trafikk, NMCU) 


Dette vet vi om MC-ulykkene 

Statens vegvesen har gjennomført en analyse av ulykkene der motorsyklister omkommer. De har kommet til følgende konklusjoner: 

  • Halvparten av de forulykkende førerne hadde kjørt MC i bare en eller to sesonger. «Rustne» MC-førere har dårligere ferdigheter, og gjør lettere feil. 
  • 66 prosent av ulykkene skyldes feil fra motorsyklisten. I 20 prosent av ulykkene var en motpart ansvarlig. 
  • En tredel av MC-førerne omkom som en følge av ekstrem atferd, det vil si at de kjørte med høy fart og/eller var ruspåvirket da ulykken skjedde. Dette er en liten gruppe førere, som er sterkt overrepresentert i statistikken. 
     

 

For å unngå disse ulykkene er det enkle og mest effektive rådet å følge lover og regler på veiene. Hold fartsgrensen, kjør rusfritt og vær oppmerksom på trafikken rundt deg. Ikke overvurder egne kjøreferdigheter og egen kompetanse. Det er samtidig mange MC-ulykker som skyldes at bilisten ikke ser deg. Sørg derfor for å bli sett ved å plassere deg i bilistens synsfelt. Prøv å vurdere hva bilisten vil gjøre og søk blikkontakt.