Frontlykt på en motorsykkel.

Sjekk av motorsykkel 

Sørg for at motorsykkelen er i god teknisk stand før du ruller ut på veiene. Her får du tips til hva du selv bør sjekke før sesongstart.

Teknisk svikt kan få alvorlige følger både for motorsyklist og passasjer. Før sesongstart bør du derfor sjekke at motorsykkelen din er i forskriftsmessig og forsvarlig stand. 

Bremsene: 

 • Virker bremsene? 
 • Er det lekkasje i slanger og koplinger?  
 • Er det slitasje?  

Styringen: 

 • Er det slakk i styre- eller hjullager? 
 • Er det slakk i svingarmlager/ foring? 
 • Er det slitasje eller lekkasje i støtdempere? 

Hjulene: 

 • Er det skader på dekk og felg? 
 • Er det dekkslitasje? 
 • Er hjulene godt festet?  

Kjedet: 

 • Er det slakk?  
 • Trengs det smøring? 
 • Er det slitasje på kjede og drev? 

Lysene: 

 • Er lykteglassene rene? 
 • Er lykteglassene uten skader?  
 • Virker alle lys? 
 • Er hovedlyset tent når du begynner å kjøre?