En rekke med mopeder i forskjellige farger.

Lover og regler for moped 

Mopeden har en motor på maksimum 50 kubikkcentimeter. Den skal ikke kunne kjøres fortere enn 45 km/t på flat vei. 

Denne bestemmelsen kommer fra et EØS-direktiv som pålegger Norge å følge europeiske standarder. I de fleste land er mopeden et typisk bykjøretøy og uten krav til førerkort eller opplæring. Dette er nok grunnen til at EU har bestemt at den ikke skal gå fortere enn 45 km/t. 


I Norge hører vi fra enkelte at 45 km/t er lite i forhold til annen trafikk. Det ser likevel ikke ut til at lav hastighet er direkte årsak til ulykker. De fleste ulykkene skyldes som regel for høy fart i forhold til situasjonen. Presset fra andre trafikanter er mer ubehagelig, skremmende eller et opplevd problem snarere enn en årsak til ulykker. 


Scooter er blitt den mest kjøpte mopedtypen. I tillegg finnes det både cross- og sportsmopeder. En scooter trenger likevel ikke å være en moped. Det finnes scootere som er registrert som motorsykler med flere hundre kubikkcentimeters motorer. 

Opplæring på moped og veien til førerkort. 

Trimming av moped  

Høyere fart kan føre til alvorlige ulykker på veiene. Derfor gir trimming av moped opptil seks prikker på førerkortet og bøter på 4200 kroner. I tillegg kan mopeden bli avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll. Da må den settes tilbake i opprinnelig stand og vises fram på Trafikkstasjonen. Dette koster 500 kroner. 


Ved ulykker med trimmet moped gjelder ikke forsikringen, noe som kan bli svært kostbart hvis en har forårsaket skader på andre personer, kjøretøy eller eiendom. Myndighetene kan også kreve tilleggsavgift fordi en trimmet moped automatisk egentlig tilhører gruppen lett motorsykkel. Noen former for trimming kan gjøre at mopeden går mye fortere enn den er konstruert for. Farten vil samtidig være langt høyere enn det føreren har kompetanse til å håndtere. Høy fart er den årsaken som oftest fører til alvorlige ulykker, med omkomne eller hardt skadde. 

Bekledning 

Selv i 45 km/t kan du få betydelige skader hvis du kolliderer eller velter. Derfor bør du bruke klær som beskytter hele kroppen. Armer og bein er spesielt utsatt. Godt fottøy og hansker er en god forsikring. Det er påbudt med godkjent hjelm på moped. Husk å feste hakeremmen skikkelig, slik at hjelmen ikke kastes av hodet når du har bruk for den. Mopeden er liten og forsvinner ofte i trafikkbildet. Bruk klær og hjelm med sterke farger, da kan andre trafikanter se deg bedre. 

Passasjer på moped? 

Mopeden er registrert for kun en person og det er ikke lov til å ha med en passasjer. Tidligere var det lov til å ha med en passasjer under 10 år. Det ble forbudt fra og med 1. august 2013.