Moped på brostein foran grafittivegg.

Opplæring på moped 

For å kjøre moped må du ha fylt 16 år og ha førerkort for moped. Men hva kreves for å kunne ta førerkort? 

Dette er kriteriene for å kunne få førerkort for moped: 

  • Du må være fylt 16 år. 
  • Du skal ha normal førlighet i ben og armer. 
  • Du kan ikke ha sykdommer som kan svekke din evne til å kjøre. 
  • Du må ha god vandel. Dette betyr at du ikke må ha vært innblandet i straffbare forhold som er registrert hos politiet. 
  • Du må ha gjennomført godkjent opplæring og bestått førerprøven. Trafikkskolen godkjenner den praktiske ferdigheten din, mens teoriprøven avlegges på trafikkstasjonen. 

Veien til mopedlappen

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Dette er et kurs som alle må gjennom hvis de skal ta førerkort i en eller annen klasse. 


Trinn 2: Kunnskap om mopeden og øvelser som skal gi grunnleggende kjøreteknikk. Her øver du også på ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, giring og svinging. 


Trinn 3: Kunnskap og ferdighet som er nødvendig for å kjøre i blandet trafikk. Her øver du på praktisk bruk av trafikkreglene. Hvor skal du plassere deg på veien, hvilken fart bruker du i ulike situasjoner og hvordan skal du bruke blikket for å komme trygt og effektivt frem. 


Trinn 4: Handler om å forstå risiko i trafikken og hvordan du tenker og handler for å unngå farlige situasjoner. 

NB: Noen skoler tilbyr trafikalt grunnkurs som en del av valgfag trafikk på ungdomstrinnet.

Øvelseskjøring 

Øvelseskjøring kan starte når du er 15 år. Hvis du øvelseskjører privat med noen du kjenner, må ledsageren din være minst 25 år og ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 5 år. Ledsageren må kjøre egen motorsykkel. Det er ikke lov til å kjøre etter i bil eller på moped.