Den norske hjelmtesten for barn

Sykkelhjelm er den viktigste beskyttelsen syklister har for å unngå alvorlige hodeskader i en ulykke. Det er store forskjeller mellom sykkelhjelmer til barn, både når det gjelder pris og hvordan de beskytter ved et fall.

Trygg Trafikk har sammen med Tryg Forsikring testet sykkelhjelmer for barn hos RISE Research Institutes of Sweden. I den norske hjelmtesten legger vi vekt på sikkerhet og hjelmene er rangert etter hvor god beskyttelse de gir.

Slik har vi testet hjelmene

Vi har valgt å følge samme tilnærming til testing av sykkelhjelmer som Folksam har utviklet i Sverige sammen med RISE og KTH.

Sykkelhjelmene har gjennom denne testen blitt utsatt for både rette og skrå slag med rotasjonskraft. Rotasjon av hodet under støt, vet vi er avgjørende for hjerneskade og de tre testene med rotasjonskraft danner grunnlaget for rangering av sykkelhjelmene.

Vi har gjort fem tester per hjelm. For å sikre resultatet ble to hjelmer testet for hvert testtrinn. De to første testene tilsvarer lovkravene til sykkelhjelm og innebærer et rett slag i hodet i 20 kilometer i timen.
Deretter har vi gjort ytterligere tre tester som reflekterer skråstøt med forskjellige treffpunkter og rotasjonsretninger. Testene ble utført med en treffhastighet på 22 km i timen.

Testene har blitt utført på labratorier hos RISE som har lang erfaring med å teste sykkelhjelmer.

Testresultat – 5 stjerner

Testresultat – 4 stjerner

Testresultat – 3 stjerner

Testresultat – 2 stjerner

Se forskjellen på best i test og dårligst

I denne videoen ser du belastningen hjernen utsettes for med en av hjelmene som gir best beskyttelse. Simuleringen viser at belastningen på hjernen er betydelig lavere med de beste hjelmene og dermed er også risikoen for skader betydelig lavere.

I denne videoen ser du belastningen hjernen utsettes for med hjelmen som ga dårligst beskyttelse i testen. Simuleringen viser at belastningen på hjernen er betydelig høyere med den dårligste hjelmen og dermed er også risikoen for skader betydelig større.

Hvorfor teste sykkelhjelm?

Det fins store forskjeller mellom sykkelhjelmene til barn, både når det gjelder pris, men også hvordan de beskytter ved et fall.

Alle sykkelhjelmer må testes før de får godkjent CE-merking, men kravene til CE-merking er i dag lave og det testes kun for rette slag mot hjelmene og ikke skrå slag med rotasjonskraft. Det er ved rotasjonskraft at risikoen for hodeskader er størst. Derfor har vi ønsket å teste sykkelhjelmene for både rette og skrå slag med rotasjonskraft.

Trygg Trafikk og Tryg Forsikring har testet de mest solgte sykkelhjelmene på det norske markedet, slik at du kan gjøre et trygt og godt valg når du skal kjøpe sykkelhjelm til ditt barn.

Utvalg av hjelmer

Da vi valgte hjelmer å teste, ønsket vi å finne de vanligste hjelmene på det norske markedet. Vi så på salgsstatistikk og konsulterte ansatte i sykkel- og sportsbutikker.

Alle hjelmene som inngår i den norske hjelmtesten, er allerede testet og godkjent etter CE-standarder. For å oppfylle europeiske krav til CE-merking er hjelmene kun testet for rett støt. Et rett slag reflekterer hjelmens energiabsorpsjon, men ikke det som skjer i hjernen. I vår hjelmtest utsettes sykkelhjelmene for flere og tøffere slagtester enn hva CE-sertifiseringen krever.

Datasimulering av hjernens belastning

Basert på testresultatene har vi utført datasimulering for å bedre kunne vurdere risikoen for hjernerystelse i de skrå slagene basert på målte verdier i de fysiske testene. Her har vi brukt en modell av den menneskelige hjernen som er utviklet av forskere ved Kunglig Teknisk Institutt (KTH).

Ettersom modellen er basert på hvilken belastning hjernen tåler, ble denne brukt for å finne ut om de målte verdiene var skadelige – og hvilken hjelm som reduserer kreftene på hjernen best. Rød betyr høy belastning og blå lav belastning.

Sykkelhjelm for barn

Sykkelhjelm er den viktigste beskyttelsen for små som beveger seg på to hjul. Her kan du lese om riktig bruk av sykkelhjelm for barn.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

Test av sykkelhjelm for voksne

Trenger du ny sykkelhjelm? I den norske hjelmtesten legger vi vekt på sikkerhet og hjelmene er rangert etter hvor god beskyttelse de gir.

Her finner du resultatene fra den norske hjelmtesten

Mot felles mål

Tryg har i mange år støttet Trygg Trafikks arbeid med opplærings- prosjekter og innsats for sikker sykling. Siden 2017 har vi hatt et felles fokus på økt bruk av sykkelhjelm gjennom digitale kampanjer og mediedekning. Målet er å skape økt oppmerksomhet rundt trygg bruk av sykkel og øke hjelmbruken blant hverdagssyklisten.