Fart og fartsgrenser

Hvorfor er fart så viktig for trafikksikkerheten? Kort sagt handler det om fysiske lover: Jo høyere fart, desto lengre bremselengde, kraftigere kollisjon og større skader.

Dessuten har vi mennesker begrenset fysisk tåleevne. Når vi sykler eller går vil de fleste av oss overleve en kollisjon i 30 km/t. Sitter vi i et kjøretøy vil vi som regel overleve 50 km/t ved en sidekollisjon og 70 km/t ved en frontkollisjon. Det er dette vi kaller nullvisjonsfartsgrenser og disse er konstante selv om vi får bedre veier.