Høring om karantene for fusk

Høring om karantene for fusk

Høringssvar brødtekst legges her.

I 1936 ble verdens første promillegrense vedtatt i Norge. Den var på 0,5 promille helt frem til 2001, da den ble satt
ned til dagens nivå på 0,2 promille. 1. februar 2012 ble det innført faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre rusgivende stoffer. Disse grensene er forskjellige for hvert stoff, men skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2. Disse grensene er nå under revidering fra Samferdselsdepartementet.

Mellomtittel

I 1936 ble verdens første promillegrense vedtatt i Norge. Den var på 0,5 promille helt frem til 2001, da den ble satt
ned til dagens nivå på 0,2 promille. 1. februar 2012 ble det innført faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre rusgivende stoffer. Disse grensene er forskjellige for hvert stoff, men skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2. Disse grensene er nå under revidering fra Samferdselsdepartementet.

Mellomtittel 2

I 1936 ble verdens første promillegrense vedtatt i Norge. Den var på 0,5 promille helt frem til 2001, da den ble satt
ned til dagens nivå på 0,2 promille. 1. februar 2012 ble det innført faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre rusgivende stoffer. Disse grensene er forskjellige for hvert stoff, men skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2. Disse grensene er nå under revidering fra Samferdselsdepartementet.

Mellomtittel 3

I 1936 ble verdens første promillegrense vedtatt i Norge. Den var på 0,5 promille helt frem til 2001, da den ble satt
ned til dagens nivå på 0,2 promille. 1. februar 2012 ble det innført faste konsentrasjonsgrenser for 20 andre rusgivende stoffer. Disse grensene er forskjellige for hvert stoff, men skal tilsvare en alkoholpromille på 0,2. Disse grensene er nå under revidering fra Samferdselsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Jan Johansen - Direktør