11 personer mistet livet i juni-trafikken

11 personer mistet livet i juni-trafikken

  • Christoffer Solstad Steen
  • 03.07.2023
Halvveis inn i året har 51 personer mistet livet i trafikken, det er tre færre enn på samme tid i fjor. 28 av de omkomne er bilførere, som er en økning med 10 personer fra fjoråret.

– Vi har dessverre hatt altfor for mange dødsulykker på veiene i første halvår. Først og fremst er det bilførere og passasjerer, men også motorsyklister og fotgjengere er rammet i år. Rett og slett tragiske ulykker som påvirker langt flere enn de involverte, sier pressesjef i Trygg Trafikk Christoffer Solstad Steen.

Sommeren er høytid for alvorlige trafikkulykker

Vanligvis er det flest hardt skadde og drepte i trafikken i sommerperioden. Årets første sommermåned har ikke vært noe unntak.

– Bare og tørre sommerveier i sola kan innby til å tråkke litt ekstra på gassen, men da må vi ikke glemme at det er nå de fleste dødsulykkene skjer. For høy fart er en av de vanligste medvirkende årsakene til alvorlige trafikkulykker. Når vi i tillegg hører om flere tilfeller av villmannskjøring er det grunn til bekymring. Vi kan ikke akseptere at offentlig vei brukes som en lekearena for å teste makshastigheten, formaner Solstad Steen.

Møteulykker har tatt flest liv i år 

Møteulykker og utforkjøringer er de dominerende ulykkestypene i år, hvor 23 personer har omkommet etter kollisjon med annet kjøretøy.

– Det er som oftest store krefter i sving når to kjøretøy kolliderer, og dessverre så har vi hatt for mange møteulykker med dødelig utfall i år. Mange bruker bilen på norgesferie, og veinettet er tidvis smalt, uoversiktlig og har høy fartsgrense. Det innebærer at man har mindre marginer til å manøvrere seg unna en mulig farlig situasjon. Så hold en forsvarlig fart og følg med på det som skjer i trafikken rundt deg, oppfordrer Solstad Steen.

Nedgang i omkomne på motorsykkel 

I år har åtte personer mistet livet på motorsykkel mot 14 personer i fjor.

– Vi har heldigvis hatt en nedgang i omkomne på motorsykkel sammenlignet med fjoråret, hvor det til gjengjeld var veldig mange døde på MC. Så langt i år er antallet drepte på snittet av hva det har vært de siste 12 årene. Vi hadde selvfølgelig håpet på en ytterligere nedgang for motorsyklistene, sier Solstad Steen.

Christoffer Solstad Steen
Christoffer Solstad Steen Pressesjef
Cecilie Bryner
Cecilie Bryner Avdelingsleder kommunikasjon og kampanjer

Antall drepte i trafikken i juni 2023
Antall drepte i trafikken i juni 2023
Steng