12 omkom på veiene i september

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.10.2015
Foreløpige tall viser at 92 personer har mistet livet i trafikkulykker hittil i 2015. Det er en klar nedgang fra 126 omkomne på samme tid i fjor.

I september 2015 døde 12 mennesker i trafikkulykker, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Ni av de omkomne var bilførere, en var mc-fører, en var bilpassasjer og en var fotgjenger. Ti av de trafikkdrepte var menn, mens to var kvinner.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 15 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned.

Fordeling trafikantgrupper
September September Januar – september Januar – september
2015 2014 2015 2014
Bilførere 9 6 45 51
Bilpassasjerer 1 3 12 25
Motorsyklister 1 1 20 20
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 0 2 6 11
Fotgjengere 1 1 7 12
Akende 0 0 0 0
Andre 0 2 2 7
SUM 12 15 92 126

 

Fordeling fylker
September September Januar – september Januar – september
2015 2014 2015 2014
Østfold 1 1 7 7
Akershus 1 2 8 13
Oslo 0 1 3 3
Hedmark 1 1 5 6
Oppland 2 2 6 7
Buskerud 0 1 6 15
Vestfold 0 0 5 5
Telemark 1 0 4 7
Aust-Agder 1 1 6 3
Vest-Agder 0 1 5 6
Rogaland 1 1 6 8
Hordaland 0 0 3 10
Sogn og Fjordane 0 0 2 0
Møre og Romsdal 0 0 2 5
Sør-Trøndelag 0 0 3 9
Nord-Trøndelag 1 0 6 9
Nordland 1 1 8 7
Troms 2 1 5 1
Finnmark 0 2 2 5
SUM 12 15 92 126

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.

For mer informasjon, kontakt:
Ann-Kathrin Årøen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, mob. 414 05 246,
aroen@tryggtrafikk.no

Ta kontakt for mer informasjon

Steng