15 omkom på veiene i juni

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.07.2014
76 personer har mistet livet i trafikken i løpet av første halvår 2014, tre flere enn i samme periode i fjor. – Vi frykter en ny ulykkessommer sier Trygg Trafikks direktør Jan Johansen.

I årets juni måned har 15 personer mistet livet i trafikken, og hittil i år er antallet omkomne på norske veier 76.

En tredel av ulykkene skjer på sommeren

I gjennomsnitt de siste fem årene har litt over 60 personer mistet livet i trafikken i løpet av de tre sommermånedene.

2012 er det året med færrest omkomne siden 1950. I 2013 steg antall omkomne igjen til 187 personer, og økningen kom fra juli måned. I august 2013 omkom 11 flere enn samme måned året før.

Ta vare på sikkerhetsmarginene

Trafikantene kan gjøre mye selv for å unngå ulykker og alvorlige skader.
– Hver eneste alvorlige ulykke er en tragedie som rammer mange mennesker. Vi oppfordrer alle til å ta det rolig, respektere fartsgrenser og kjøre rusfritt og uthvilt i sommer. I tillegg er det viktig å sikre alle i bilen riktig, og unngå løs og farlig bagasje, sier Jan Johansen.

Omkomne i juni

Tallene i juni fordeler seg slik: åtte bilførere, fire motorsyklister, to syklister og en fotgjenger.
Til sammen åtte bilførere ble drept, hvorav fire i sammenstøt med annet kjøretøy og fire i utforkjøringer. Av de 15 omkomne var 12 menn, to kvinner og ett barn.

I juni 2013 omkom 16 personer, mens gjennomsnittet siste fem år er 20 omkomne i veitrafikkulykker i juni måned.

I juni har fire personer mistet livet på mc, hittil i år er antallet omkomne på mc 10, mot fem på samme tid i fjor.

– Bilister må være ekstra oppmerksomme på tohjulinger nå på sommeren. I tillegg vil vi oppfordre alle på tohjulinger til å bruke nødvendig sikkerhetsutstyr for å forebygge skader, sier Jan Johansen.

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Kontaktpersoner:

Direktør Jan Johansen tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30
Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 95 88 75 88

10 sommertips fra Trygg Trafikk:

1. Hold fartsgrensen – og avstanden
Høy fart er den vanligste årsaken til ulykker med drepte og hardt skadde. Husk også den gamle reglen: tell 1001, 1002 og 1003 mellom bilen foran og din egen.

2. Bruk beltet riktig
Sjekk at alle i bilen er riktig sikret med bilbelter. De minste skal sitte i barnestoler tilpasset deres vekt.

3. Pakk smart
Pakk de tyngste tingene nederst, og langt framme i bagasjerommet. Inne i bilen skal det kun være myke gjenstander.

4. Unngå løse gjenstander
Et videokamera som veier to kilo vil ved bråstopp i 70 km/t utgjøre en vekt på 110 kilo. Ha derfor aldri løse gjenstander på bagasjehylla, eller liggende løst andre steder i kupeen.

5. Husk varseltrekant og refleksvest
Ha varseltrekanten lett tilgjengelig, gjerne bak seteryggen. Da vil du lett finne den, også hvis du blir påkjørt bakfra slik at bagasjelokket er vanskelig å få opp.

6. Ta hensyn til de minste
For bilsyke barn hjelper det med reisesyketabletter på lengre bilturer. Ikke spis for mye søtt rett før bilturen. Aggressiv kjørestil med mye akselerasjon og nedbremsing gjør passasjerene lettere kvalme.

7. Vann bilføreren
For lite væske kan gi trette sjåfører. Sørg for å ha med nok drikke på ferieturen, helst vann.

8. Sjekk dekkene og lufttrykket
For mye eller lite luft i dekkene gir redusert gripeevne og sikkerhet. Lufttrykket skal tilpasses dekkdimensjon, hastighet og hvor fullastet bilen er. Slitte dekk øker risikoen for vannplaning ved regnvær på varm asfalt.

9. Reduser mobilbruk
Håndfriutstyr er påbudt for sjåfør i bil. Undersøkelser viser at selve samtalen også trekker konsentrasjonen bort fra kjøringen. Begrens derfor samtalene, unngå å bruke telefonen når kjøreforholdene er vanskelige eller trafikken er uoversiktlig.

10. Campingvogner
Bilens tilhengerfeste og tilhengerens kulehanske er avgjørende for at du ikke mister hengeren, så sørg for at de alltid er i god stand. Ta hensyn til andre trafikanter og slipp dem forbi for å unngå kødannelse.

Fordeling trafikantgrupper
Juni Juni Januar – juni Januar – juni
2014 2013 2014 2013
Bilførere 8 10 36 43
Bilpassasjerer 0 3 13 9
Motorsyklister 4 0 10 5
Mopedister 0 0 0 1
Syklister 2 2 4 6
Fotgjengere 0 0 9 5
Akende 0 0 0 2
Andre 1 1 4 2
SUM 15 16 76 73
Fordeling fylker
Juni Juni Januar – juni Januar – juni
2014 2013 2014 2013
Østfold 0 0 4 3
Akershus 1 0 10 3
Oslo 1 0 3 1
Hedmark 0 1 1 2
Oppland 1 3 2 5
Buskerud 1 2 12 9
Vestfold 0 1 4 2
Telemark 3 1 5 3
Aust-Agder 0 0 0 0
Vest-Agder 1 0 2 2
Rogaland 2 3 6 6
Hordaland 2 1 9 10
Sogn og Fjordane 0 0 0 3
Møre og Romsdal 0 0 4 3
Sør-Trøndelag 1 1 4 4
Nord-Trøndelag 1 1 2 4
Nordland 1 2 6 6
Troms 0 0 0 5
Finnmark 0 0 2 2
SUM 15 16 76 73

Ta kontakt for mer informasjon

Steng