16 omkom på veiene i juli

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 03.08.2015
65 mennesker har mistet livet i trafikken fra januar til august. I samme periode i fjor omkom 93 personer.

Foreløpige tall viser at 16 personer omkom på veiene i juli. Av de omkomne var ti menn og seks kvinner.

Fem av de omkomne var bilførere, fire var bilpassasjerer, fire var mc-førere, en var syklist, en var ATV-fører og en var fotgjenger.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

Fordeling trafikantgrupper
Juli Juli Januar – juli Januar – juli
2015 2014 2015 2014
Bilførere 5 7 28 39
Bilpassasjerer 4 5 8 19
Motorsyklister 4 6 16 16
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 1 0 4 4
Fotgjengere 1 0 7 10
Akende 0 0 0 0
Andre 1 0 2 5
SUM 16 18 65 93

 

Fordeling fylker
Juli Juli Januar – juli Januar – juli
2015 2014 2015 2014
Østfold 1 1 5 5
Akershus 2 0 5 10
Oslo 0 0 3 2
Hedmark 3 2 4 3
Oppland 0 2 4 4
Buskerud 0 0 3 12
Vestfold 0 0 4 4
Telemark 0 1 2 6
Aust-Agder 0 0 6 1
Vest-Agder 0 1 3 3
Rogaland 2 0 4 6
Hordaland 1 1 2 10
Sogn og Fjordane 0 0 2 0
Møre og Romsdal 0 2 2 5
Sør-Trøndelag 1 3 2 7
Nord-Trøndelag 2 4 4 8
Nordland 4 0 5 4
Troms 0 0 3 0
Finnmark 0 1 2 3
SUM 16 18 65 93

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.

Kontaktperson:
Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730
jjohansen@tryggtrafikk.no

Ta kontakt for mer informasjon

Steng