170 har mistet livet hittil i 2013

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 02.12.2013
170 personer har mistet livet i trafikken fra januar til november 2013. I samme periode i 2012 omkom 139 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i november 2013 er 11. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 12. Dette ble også det endelig tallet for november 2012.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 12 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned.   Tallene i november 2013 fordeler seg slik: syv bilførere, en bilpassasjer og tre fotgjengere.   Av de til sammen åtte omkomne i bil ble fire drept i kollisjon med annet kjøretøy og fire i utforkjøringsulykker.   Av de 11 omkomne var syv menn og fire kvinner.

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Fordeling trafikantgrupper
November November Januar-november Januar-november
2013 2012 2013 2012
Bilførere 7 6 89 66
Bilpassasjerer 1 0 25 17
Motorsyklister 0 0 21 17
Mopedister 0 0 3 4
Syklister 0 1 10 12
Fotgjengere 3 4 15 18
Akende 0 0 2 0
Andre 0 1 5 5
SUM 11 12 170 139

 

Fordeling fylker
November November Januar-november Januar-november
2013 2012 2013 2012
Østfold 1 1 7 6
Akershus 1 0 8 12
Oslo 0 1 2 7
Hedmark 1 1 8 11
Oppland 0 1 10 8
Buskerud 0 1 18 9
Vestfold 1 0 5 5
Telemark 0 1 8 7
Aust-Agder 0 0 5 6
Vest-Agder 0 1 6 7
Rogaland 2 1 18 13
Hordaland 0 0 13 14
Sogn og Fjordane 0 2 9 4
Møre og Romsdal 0 1 12 6
Sør-Trøndelag 0 1 8 5
Nord-Trøndelag 2 0 11 2
Nordland 2 0 11 8
Troms 0 0 6 9
Finnmark 1 0 5 0
SUM 11 12 170 139

Kontaktpersoner:
Direktør Jan Johansen tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30
Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 958 87 588

Ta kontakt for mer informasjon

Steng