20 omkom på veiene i september 2013

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.10.2013
140 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2013. I samme periode i fjor omkom 113 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september 2013 er 20. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet åtte. Dette økte med to slik at det endelig tallet for september 2012 endte på 10.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned.

Tallene for september fordeler seg på åtte bilførere, tre bilpassasjerer, seks motorsyklister, en mopedist, en syklist og en fotgjenger.

Av de til sammen 11 omkomne bilførerne/-passasjerene ble seks drept i kollisjon med annet kjøretøy, tre i eneulykker, en i sammenstøt med elg og en fikk last fra møtende bil i fronten.

Av de 20 omkomne var 15 menn og fem kvinner.

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Fordeling   trafikantgrupper
September September Jan-sept Jan-sept
2013 2012 2013 2012
Bilførere 8 5 73 54
Bilpassasjerer 3 1 19 17
Motorsyklister 6 0 21 14
Mopedister 1 1 2 4
Syklister 1 0 10 10
Fotgjengere 1 2 11 12
Akende 0 0 2 0
Andre 0 1 2 2
SUM 20 10 140 113
Fordeling fylker
September September Jan-sept Jan-sept
2013 2012 2013 2012
Østfold 1 2 6 5
Akershus 0 0 7 12
Oslo 1 1 2 5
Hedmark 1 2 5 8
Oppland 1 1 8 5
Buskerud 3 0 17 7
Vestfold 1 0 3 5
Telemark 0 0 6 688
Aust-Agder 2 0 4 4
Vest-Agder 1 0 4 4
Rogaland 2 2 14 10
Hordaland 3 1 13 13
Sogn og Fjordane 1 0 6 2
Møre og Romsdal 1 0 10 5
Sør-Trøndelag 2 0 9 4
Nord-Trøndelag 0 1 8 2
Nordland 0 0 8 8
Troms 0 0 6 8
Finnmark 0 0 4 0
SUM 20 10 140 113

 

Ta kontakt for mer informasjon

Steng