23 mistet livet de to første månedene i 2016

23 mistet livet de to første månedene i 2016

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.03.2016
Ti mennesker omkom i februartrafikken. Det betyr at 23 så langt har mistet livet på norske veier i 2016. Det er ti flere sammenlignet med samme periode i fjor. Trygg Trafikk oppfordrer nå folk til å vise forsiktighet på vanskelig føre.

I februar omkom ti i trafikken. Av disse var ni menn og en kvinne. Av de drepte var det åtte bilførere og to bilpassasjer. Det innebærer at det så langt i år er totalt 23 personer som har mistet livet på veien. Dødstallene er dermed ti flere sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

–  Husk at vinteren på langt nær er over, og at det vil være skiftende føre og vanskelige kjøreforhold også i mars og april. Tilpass derfor farten etter forholdene og ha alltid i bakhodet at veien kan være speilglatt rundt neste sving, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Bremselengden dobles på vinterføre

Høy fart er den absolutt største årsaken til dødsfall og ulykker i trafikken. Johansen minner om at vinterføre gir en bremselengde som er dobbelt så lang som på tørr asfalt – som et minimum.

– Bruker du 60 meter på å stoppe på sommerføre, vil du bruke 120 meter på snø. På is snakker vi om hele 240 meter! Det beste du som bilist kan gjøre er derfor å holde farten nede og holde god avstand til bilen foran. Regelen om 1001, 1002, 1003 bør alltid være minsteavstand til bilen foran, sier direktøren i Trygg Trafikk.

– Dropp forbikjøringer

Johansen ber norske bilister om å gjøre noe med det vi kan, nemlig oss selv. Han påpeker at forbikjøringer i utgangspunktet er risikofylt. Og særlig i høy hastighet, på vanskelig føre og i uoversiktlige situasjoner.

– Mange av de styggeste trafikkulykkene skjer ved forbikjøringer. Rådet er derfor klinkende klart: Ikke ta unødvendige forbikjøringer. Det er få minutter å spare på det, og det øker risikoen for en dødsulykke drastisk. Noen få minutter mer i reisetid er en veldig god investering for å få deg og familien trygt frem, sier Johansen.

 

Fordeling trafikantgrupper      
  Februar Februar Januar – februar Januar – februar
  2016 2015 2016 2015
         
Bilførere 8 3 17 8
Bilpassasjerer 2 2 4 2
Motorsyklister 0 0 0 0
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 0 0 0 0
Fotgjengere 0 1 1 2
Akende 0 0 0 0
Andre 0 1 1 1
         
SUM 10 7 23 13

 

Fordeling fylker        
  Februar Februar Januar – februar Januar – februar
  2016 2015 2016 2015
         
Østfold 0 0 1 3
Akershus 0 0 1 0
Oslo 0 0 1 0
Hedmark 0 0 2 0
Oppland 1 0 1 0
Buskerud 0 1 3 3
Vestfold 1 0 1 0
Telemark 0 0 0 0
Aust-Agder 0 2 0 3
Vest-Agder 0 0 0 0
Rogaland 3 1 3 1
Hordaland 1 0 1 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0
Møre og Romsdal 0 1 0 1
Sør-Trøndelag 3 0 5 1
Nord-Trøndelag 0 0 2 0
Nordland 0 1 0 1
Troms 0 0 0 0
Finnmark 0 0 1 0
         
SUM 10 7 23 13

Ta kontakt for mer informasjon

Steng