8 av 10 råkjører i 80-sonen – men vi ønsker å bevare fartsgrensa

8 av 10 råkjører i 80-sonen – men vi ønsker å bevare fartsgrensa

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 12.07.2019
Norske bilister kjører for fort – og mange gjør det konsekvent. Det viser en landsomfattende Trygg Trafikk-undersøkelse blant norske bilister. Undersøkelsen avslører nordmenns holdninger, vaner og uvaner knyttet til fart. – Det er bekymringsfullt mange som kjører for fort for ofte, sier fungerende kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Undersøkelsen som er gjennomført av Kantar TNS, kartlegger blant annet hvor og hvor ofte vi kjører for fort og hva vi mener om fartsgrensene. 

Det er i 80-sonen de fleste som bryter fartsgrensen tråkker til på gassen. Mer enn 8 av 10 – 86 prosent – svarer at de bryter fartsgrensen «nesten alltid» eller «av og til». Og hele 22 prosent av mennene kjører alltid for fort.

Risikosport å råkjøre i 80-sone

– På landeveier med 80-grense er det mange som lar seg friste til å trå litt ekstra på gassen. Men det er noe av det farligste du kan gjøre på disse veiene. Veier med 80-sone er blant de mest ulykkesbelastede strekningene vi har, og hvis du kolliderer i den farten er risikoen skyhøy for at du eller andre mister livet eller blir alvorlig skadd, sier Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Han liker også dårlig nordmenns holdning til fart i 30-sone. Så mange som 6 av 10 svarer nemlig at kjører for fort i 30-sone «av og til» eller oftere.

– 30-sone er ofte ensbetydende med tettbygd strøk. Her vil det være fotgjengere, syklister og barn i veien. Det er livsfarlig for en myk trafikant å bli truffet av en bil i for eksempel 40 km/t. Å kjøre for fort her er utsette andre for unødvendig fare.

Folket har talt: Fartsgrensene er høye nok

De tre vanligste unnskyldningene for å kjøre for fort er at det er gode veier, at man er alene på veien og at fartsgrensen er for lav.

Likevel ønsker ikke flertallet høyere fartsgrenser. 54 prosent mener nemlig at fartsgrensene er riktige som de er eller at det bør være lavere fartsgrense på mange veier. 37 prosent ønsker høyere fartsgrenser.

– Mange klager over lave fartsgrenser, men dette viser at flertallet synes det går fort nok på norske veier. Sammenhengen mellom alvorlige ulykker og fart er udiskutabel. Derfor er vi glad for de fleste nordmenn er fornøyd med fartsgrensene slik de er, fortsetter han.

Undervurderer faren ved høy fart

På spørsmålet om hva vi mener er den største risikofaktoren i trafikken, er det norske folk enige. Hele 78 prosent mener nemlig at uoppmerksomhet er den store faren, mens bare 7 prosent svarer fart.

– Vi vet at fart og uoppmerksomhet er de to store risikofaktorene i trafikken. Derfor er det positivt at folk forstår viktigheten av å holde fokuset på veien. Men det er mindre positivt at så mange undervurderer faren ved høy fart. Det er dessverre sånn at for høy fart dreper, avslutter Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Harald Heieraas
Harald Heieraas Fagsjef trafikksikker kommune
8 av 10 råkjører i 80-sonen – men vi ønsker å bevare fartsgrensa
8 av 10 råkjører i 80-sonen – men vi ønsker å bevare fartsgrensa
Steng