Dødstallene øker på veiene

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 02.05.2016
Hittil i år har 38 omkommet i trafikken. Det er en 40 prosents økning sammenlignet med fjoråret. Nå advarer Trygg Trafikk mot en ulykkesutsatt vår og sommer.

I fjor opplevde vi de laveste dødstallene i trafikken siden 1947. Hittil i år har utviklingen gått i stikk motsatt retning.

– Vi er bekymret for økningen. Hvert tall i denne statistikken skjuler en tragedie. Det sitter mange familier, venner og lokalsamfunn igjen i sorg etter disse dødsfallene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trafikanter med større risiko

Johansen frykter at dødstallene på veiene skal fortsette å stige utover våren og sommeren. Disse månedene er tradisjonelt de mest ulykkesutsatte. Det er mange biler ute på veiene i helgene og høytidsdagene.

– I tillegg opplever vi et mer sammensatt trafikkbilde med flere syklister, mopedister og motorsyklister. Alle disse trafikantgruppene har høyere skaderisiko enn bilistene. Særlig gjelder dette MC-førerne, advarer Johansen.

Ulykkene i april

Foreløpige tall viser at åtte personer omkom på veiene i april. Alle de omkomne var menn. To av de omkomne var bilpassasjerer, tre var mc-førere, en var fører av ATV, en var syklist og en var fotgjenger.

I gjennomsnitt de foregående fem år har ni personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

Tips til motorsyklistene:

Unngå kollisjoner i veikryss:
Bilførere feilbedømmer ofte motorsyklers avstand og hastighet, eller ser dem ikke i det hele tatt. Du som er motorsyklist bør derfor være svært forsiktig i kryss.

Unngå utforkjøringer:
Mange av motorsykkelulykkene er utforkjøringer. Motorsyklisten stivner og ser mot utforkjøringspunktet. Husk å se dit du skal – dit kommer du.

Bli bedre teknisk:
Husk å bremse ofte, slik at du lærer deg å kontrollere bremsene og sykkelen når du bremser.

Ta hensyn til underlaget:
Veien kan være glatt – spesielt nå på våren, men også etter at det har regnet.

 

Fordeling trafikantgrupper
April April Januar – april Januar – april
2016 2015 2016 2015
Bilførere 0 2 20 18
Bilpassasjerer 2 0 8 3
Motorsyklister 3 2 3 2
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 1 0 1 0
Fotgjengere 1 0 3 3
Akende 0 0 0 0
Andre 1 0 3 1
SUM 8 4 38 27

 

Fordeling fylker
April April Januar – april Januar – april
2016 2015 2016 2015
Østfold 0 0 1 4
Akershus 1 2 2 2
Oslo 0 0 1 0
Hedmark 1 0 3 1
Oppland 1 0 2 0
Buskerud 0 0 4 3
Vestfold 1 0 2 2
Telemark 1 0 2 0
Aust-Agder 0 0 0 3
Vest-Agder 0 1 0 2
Rogaland 0 0 3 1
Hordaland 2 0 4 0
Sogn og Fjordane 1 1 2 2
Møre og Romsdal 0 0 0 1
Sør-Trøndelag 0 0 5 1
Nord-Trøndelag 0 0 3 0
Nordland 0 0 1 1
Troms 0 0 1 2
Finnmark 0 0 2 2
SUM 8 4 38 27

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trygg Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker.

Kontaktpersoner:
Direktør Jan Johansen, mobil: 90 59 87 30, jjohansen@tryggtrafikk.no
Kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen, mobil: 41 40 52 46, aroen@tryggtrafikk.no

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.

Ta kontakt for mer informasjon

Steng