Fire omkom på veiene i april

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 04.05.2015
29 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av årets fire første måneder. I samme periode i fjor omkom 39 personer.

Foreløpige tall viser at fire personer omkom på veiene i april. Alle de omkomne var menn, tre av dem var bilførere og en var mc-fører. Tre personer forulykket i kollisjon med et annet kjøretøy, mens en mistet livet i utforkjøring.

I gjennomsnitt de foregående fem år har syv personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadd eller omkomme i trafikken.

 

Fordeling trafikantgrupper
April April Januar – april Januar – april
2015 2014 2015 2014
Bilførere 3 1 20 13
Bilpassasjerer 0 0 3 10
Motorsyklister 1 3 1 4
Mopedister 0 0 0 0
Syklister 0 1 0 1
Fotgjengere 0 1 4 8
Akende 0 0 0 0
Andre 0 1 1 3
SUM 4 7 29 39

 

Fordeling fylker
April April Januar – april Januar – april
2015 2014 2015 2014
Østfold 0 0 4 3
Akershus 1 3 1 7
Oslo 0 0 1 2
Hedmark 0 0 1 1
Oppland 0 0 0 0
Buskerud 0 1 3 9
Vestfold 0 1 2 2
Telemark 0 0 0 1
Aust-Agder 0 0 3 0
Vest-Agder 1 0 2 1
Rogaland 0 1 1 3
Hordaland 0 0 0 4
Sogn og Fjordane 1 0 2 0
Møre og Romsdal 0 0 2 1
Sør-Trøndelag 0 0 1 1
Nord-Trøndelag 1 0 1 1
Nordland 0 1 1 3
Troms 0 0 2 0
Finnmark 0 0 2 0
SUM 4 7 29 39

For mer informasjon, kontakt:
Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730
jjohansen@tryggtrafikk.no

Fagsjef Tori Grytli, mobil 95 92 74 64
grytli@tryggtrafikk.no

Ta kontakt for mer informasjon

Steng