Flere dødsulykker på veiene

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 01.08.2014
Hittil i år har 100 personer mistet livet i trafikken. Det er 10 flere enn på samme tid i fjor. Den største økningen er blant omkomne på motorsykkel, melder Trygg Trafikk.

Denne sommeren har vi opplevd mange alvorlige ulykker ute på veiene. Foreløpige tall viser at 39 mennesker har omkommet i juni og juli. Det er flere enn i samme tidsrom i fjor.

– August og høsten 2013 var en tid med mange dødsulykker. Nå ber vi folk ta det med ro i trafikken, holde farten nede og følge reglene, sier distriktsleder Ivar Ringen i Trygg Trafikk.

Mange mc-ulykker

Hittil i år har 16 motorsyklister omkommet i trafikken. Det er syv flere enn på samme tid i fjor, nesten like mange som i hele 2012 og flere enn i 2011.

– Dette er høyere tall enn vi har sett de siste årene. Nå håper vi å slippe flere dødsulykker på motorsykkel, men statistikken er i mot oss, sier Ringen.

I fjor døde 12 mc-førere i månedene august til oktober. De siste seks årene er gjennomsnittet åtte omkomne i løpet av disse tre månedene. Ringen mener at det er mye motorsyklistene selv kan gjøre for å unngå ulykker og har følgende enkle råd:

– Det første og viktigste rådet vil alltid være å holde fartsgrensen. Høy hastighet går igjen som årsak til mange ulykker på motorsykkel. Et annet opplagt råd er å bruke verneutstyr som hjelm, kjøredress og ryggbeskytter, sier distriktslederen.

Stivner i svingen

Trygg Trafikk har flere tips til sikker kjøring på motorsykkel:

  • Unngå kollisjoner i veikryss: Bilførere feilbedømmer ofte motorsyklers avstand og hastighet, eller ser dem ikke i det hele tatt. Du som er motorsyklist bør derfor være svært forsiktig i kryss.
  • Unngå utforkjøringer: Mange av motorsykkelulykkene er utforkjøringer. Motorsyklisten stivner og ser mot utforkjøringspunktet. Husk å se dit du skal – dit kommer du.
  • Bli bedre teknisk: Husk å bremse ofte, slik at du lærer deg å kontrollere bremsene og sykkelen når du bremser.
  • Ta hensyn til underlaget: Veien kan være glatt – spesielt på våren og høsten, men også etter at det har regnet.

Det er ikke bare på motorsykkel vi ser en økning i ulykkestallene: blant bilpassasjerer er antallet trafikkdrepte økt, sammenlignet med fjoråret. Her inngår også personer som har omkommet i buss.

Ulykkene i juli

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i juli er 21. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 18. Dette ble redusert med en, slik at det endelig tallet for juli 2013 endte på 17.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

Tallene i juli 2014 fordeler seg slik: ti bilførere, en bilpassasjer, fire busspassasjerer og seks motorsyklister. 15 av de forulykkede døde i eneulykker (utforkjøring/velt) og seks i sammenstøt med annet kjøretøy.

Av de 21 omkomne var 16 menn og fem kvinner.

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Ta kontakt for mer informasjon

Flere dødsulykker på veiene
Flere dødsulykker på veiene
Steng