Flere dør i trafikken

  • hansen@tryggtrafikk.no
  • 03.03.2014
26 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets to første måneder. I samme periode i fjor omkom 23 personer på veiene.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i februar er 16. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet ni. Dette ble også det endelig tallet for februar 2013.

– I fjor hadde vi en økning i antall omkomne i trafikken. Vi håper på en nedgang i år, men i februar måned opplevde vi mange tragiske hendelser i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 11 personer omkommet i veitrafikkulykker i februar måned.   Tallene i februar fordeler seg slik: åtte bilførere, fem bilpassasjer og tre fotgjengere. Av de til sammen 13 omkomne bilførerne/-passasjerene ble 11 drept i kollisjon med annet kjøretøy og to i eneulykker.

Av de 16 omkomne var 11 menn og fem kvinner. Syv av de drepte var over 60 år, fem var i alderen 25-60 år og fire var i alderen 16-20 år. Alle de yngste omkom i bil.

– Alle dødsulykker på veiene er tragedier, men når ungdom med hele livet foran seg dør, er det ekstra tungt, sier Johansen.

Fordeling trafikantgrupper
Februar Februar Januar-februar Januar-februar
2014 2013 2014 2013
Bilførere 8 4 10 14
Bilpassasjerer 5 1 8 2
Motorsyklister 0 1 0 1
Mopedister 0 0 0 1
Syklister 0 0 0 0
Fotgjengere 3 3 5 3
Akende 0 0 0 2
Andre 0 0 3 0
SUM 16 9 26 23

 

Fordeling fylker
Februar Februar Januar-februar Januar-februar
2014 2013 2014 2013
Østfold 0 0 1 0
Akershus 1 0 3 0
Oslo 1 0 2 0
Hedmark 0 0 1 1
Oppland 0 1 0 1
Buskerud 6 2 7 2
Vestfold 1 0 1 0
Telemark 1 0 1 1
Aust-Agder 0 0 0 0
Vest-Agder 0 0 0 1
Rogaland 1 0 2 2
Hordaland 2 3 2 7
Sogn og Fjordane 0 0 1 0
Møre og Romsdal 1 1 1 2
Sør-Trøndelag 0 0 1 1
Nord-Trøndelag 0 0 0 0
Nordland 2 2 3 4
Troms 0 0 0 1
Finnmark 0 0 0 0
SUM 16 9 26 23

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Kontaktpersoner:
Direktør Jan Johansen tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30
Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 95 88 75 88

Ta kontakt for mer informasjon

Steng